Politisk och ekonomisk översikt

Argentina är en förbundsrepublik bestående av 24 provinser, inklusive huvudstadsdistriktet Buenos Aires. Argentinas federala författning är från 1853 (den senaste revideringen ägde rum 1994).

För en fullständig landöversikt öppna dokumentet till höger.

Navigation

Top