Länkar om Argentina

Nedan finner du en lista över andra webbsidor med information om Argentina – på såväl svenska och engelska som på spanska.

Länkar till fler rapporter på svenska om Argentina:

UD:s webbplats om Latinamerika
www.regeringen.se

Exportrådets webbplats
www.swedishtrade.se/argentina

Regeringens webbsida om mänskliga rättigheter i världens länder
www.manskligarattigheter.gov.se

Länkar till information på andra språk om Argentina:

På spanska:

Argentinas utrikesdepartement har en webbsida med information om Argentina i allmänhet, information om viseringsregler samt turistinformation etc.
www.mrecic.gov.ar

Portal med information om samt länkar till Argentinas alla organ och myndigheter
www.argentina.gov.ar

På engelska:

USA:s Department of State information om Argentina (om exempelvis säkerhet)
www.state.gov

CIA:s "world factbook" med information om Argentina
www.cia.gov

Tyska utrikesministeriets information (sök på "Argentina")
www.auswaertiges-amt.de

Länkar till andra myndigheter och organisationer där du kan finna mer information:

Svenska Amnestys länksamling om Argentina (allmän information samt rapporter om respekten för de mänskliga rättigheterna i Argentina)
www.amnesty.se

Ambassaden ansvarar inte för ovan nämnda webbsidors innehåll.

Navigation

Top