Ytterligare information om Argentina

Ytterligare information om Argentina (allmän information om landet, gällande regler för viseringar liksom turistinformation) kan du få om du vänder dig till den argentinska ambassaden i Stockholm:

Ytterligare information om Argentina (allmän information om landet, gällande regler för viseringar liksom turistinformation) kan du få om du vänder dig till den argentinska ambassaden i Stockholm:

Narvavägen 32, 3 tr.
Box 14039
104 40 Stockholm
Tfn: 08-663 19 65
Fax: 08-661 00 09
E-post: esuec@mrecic.gov.ar

Argentinska utrikesministeriets hemsida:
www.mrecic.gov.ar

Därtill finns ett antal bra länkar till andra webbsidor med mer information (svenska och utländska) att tillgå:
Länkar om Argentina

Navigation

Top