Vad gör ambassaden på handelsområdet?

Ambassadens huvuduppgift när det gäller handelsförbindelser är att hjälpa svenska exportörer att komma in på marknaderna i Argentina, Uruguay och Paraguay.

Ambassadens kommersiella avdelning samarbetar med Business Sweden för att hjälpa svenska företag att knyta kontakter och hitta lämpliga partners i regionen.

Business Sweden har för nuvarande inget lokalt kontor i Buenos Aires men täcker den argentinska marknaden från sina kontor i Chile och Brasilien. Länk till Business Sweden


Detta samarbete tar sig bl.a. uttryck i arrangerandet av delegationsresor med representanter från Sveriges regering, det svenska näringslivet och svenska företag. Den 24 november 2016 anordnade ambassaden och Business Sweden en konferens om förnybar energi och miljöteknik där handelsminister Ann Linde tillsammans med tio svenska företag deltog.

Tillsammans med den svensk-argentinska handelskammaren anordnas regelbundna träffar med den svenska medlemsföretagen etablerade i Argentina. Länk till svensk-argentinska handelskammaren

Vad gäller import och export till och från Argentina finns information att tillgå hos den argentinska motsvarigheten till Business Sweden – Argentina Investment and Trade Promotion Agency. Myndigheten erbjuder guidning, konsultering och information kring import till och export från Argentina. Ambassaden har en löpande kontakt med myndigheten i syfte att främja det svenska näringslivet. Länk till Argentina Investment and Trade Promotion Agency

De svenska handelskamrarna kan även bidra med information om export till Sverige samt listor över möjliga köpare. Länk till Sveriges handelskamrar

Navigation

Top