Villkor för införsel av hund och katt till Sverige

Nedan följer Jordbruksverkets checklista för införsel av hund och katt till Sverige.

 

ID-märkning
Djuret ska vara identitetsmärkt.

Avmaskning
En legitimerad veterinär i avreselandet ska avmaska djuret mot dvärgbandmask.

Veterinärintyg E9.45 eller pass
Du måste skaffa veterinärintyg E9.45 ifyllt av officiell veterinär om djuret inte redan har ett pass.

Resväg vid direkt respektive indirekt införsel
Djuret får vid direkt resa från tredje land endast föras in över Landvetters eller Arlanda flygplats. Vid införsel via annat EU-land ska djuret kontrolleras på en gränskontrollstation i det första EU-land du kommer till. Det får sedan föras in på valfri tullplats i Sverige.

Anmälan till tullen
Du ska anmäla införsel av hund och katt till tullen.

Mer information: Jordbruksverket

Navigation

Top