Avgifter

Du betalar en avgift för din ansökan om arbetstillstånd. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om arbetstillstånd

Ansökan om arbetstillstånd: 2 000 kr

Ansökan för familj
Vuxna: 1 000 kr

Barn under 18 år: 500 kr

Betalning

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller betalkort. Du som ansöker på en pappersblankett ska betala kontant i lokal valuta vid besöket på ambassaden.

Särskilda avgifter för vissa yrken

För en del yrken gäller särskilda avgifter. Dessa är: artister, au pairer, gästforskare, idrottare och tränare. Dessa betalar 1000 SEK.

 

Navigation

Top