Ambassadören

  • karin_olofsdotter

    Karin Olofsdotter Foto: Johan Oedmann

Karin Olofsdotter tillträdde posten som Sveriges ambassadör i Ungern hösten 2011. Hon började inom utrikesförvaltningen år 1994.

Innan hon kom till Ungern tjänstgjorde hon i Washington DC som biträdande myndighetschef 2008 till 2011. Hon var ansvarig för att övervaka och koordinera ambassadens arbete.

Ambassadör Olofsdotter tjänstgjorde i Stockholm som stabschef för utrikesminister Carl Bildt 2006 till 2008 och innan det som stabschef och kanslichef för utrikesministerns kansli för utrikesministrarna Laila Freivalds och Jan Eliasson.

Karin Olofsdotter tjänstgjorde även vid den svenska EU-representationen i Bryssel, Belgien, där hon arbetade med europeiska försvars- och säkerhetsfrågor. Hon var ordförande för EU:s politisk-militära grupp under det svenska ordförandeskapet i EU år 2001. Innan detta uppdrag arbetade hon vid den svenska delegationen vid NATO där hon representerade Sverige i WEU:s (Western European Unions') arbetsgrupper. Hon var tidigare stationerad i Moskva, Ryssland, där hon framförallt var ansvarig för bevakningen av Vitryssland.

Karin Olofsdotter har en fil kand i psykologi, ekonomi och ryska. Hon har studerat vid UCLA Anderson School of Management. Hon talar ryska, franska och engelska.

Karin Olofsdotter är gift och har en son och en dotter.

Navigation

Top