Ambassadens personal

  • Office building where Embassy is situated, Budapest, Hungary.

    Office building where Embassy is situated, Budapest, Hungary. Foto: Judit Radnoczi

  • swedish_flag

    Sveriges flagga. Foto: Ola Ericson/imagebanksweden.se

Niclas Trouvé
Ambassadör

Katarina Szécsi Åsbrink
Förste ambassadsekreterare - Biträdande myndighetschef

Malena Cederberg
Andre ambassadsekreterare - Administration och konsulära frågor

Överstelöjtnant Torbjörn Eriksson
Försvarsattaché

Andreas Attorps
Ekonomi- och handelspolitisk handläggare

Edina Tánczos
Kultur- och informationshandläggare

Beáta Molnár- Horányi
Ambassadörens sekreterare

Judit Holländer
Konsulär handläggare och tolk

Zsuzsa Tar
Receptionist/ konsulär assistent

Kata Balázs
Assistent till försvarsattachén

Viktor Angyal
Ekonomi- och administrativ handläggare

András Huszár
Chaufför

János Kovács
Chaufför och fastighetsskötare

Johan Nilsson
Praktikant

Epost: förnamn.efternamn@gov.se

Business Sweden

Irina Dallos
Senior Consultant

Eszter Somodi
Consultant

Epost: förnamn.efternamn@business-sweden.se

 

Navigation

Top