Ambassadens personal

  • Office building where Embassy is situated, Budapest, Hungary.

    Office building where Embassy is situated, Budapest, Hungary. Foto: Judit Radnoczi

  • swedish_flag

    Sveriges flagga. Foto: Ola Ericson/imagebanksweden.se

Följande personer arbetar på Sveriges Ambassad i Budapest, Ungern:

Anna Boda
Ambassadråd
Charges d'affaires a.i.

Karin Grundel
Första sekreterare

Överstelöjtnant Laci Bonivart
Försvarsattaché


Viktor Angyal
Administrativ assistent

Andreas Attorps
Policy officer

Éva Erdős
Administrativ assistent

Judit Holländer
Konsulär- och informationshandläggare

András Huszár
Chaufför

János Kovács
Vaktmästare och chaufför

Beáta Molnár-Horányi
Ambassadörens sekreterare

Judit Radnóczi
Översättare

Zsuzsa Tar
Administrativ assistent och sekreterare på försvarsavdelningen

Edina Tánczos
Informations- och kommunikationshandläggare


Våra e-postadresser har formatet  förnamn.efternamn@gov.se


Navigation

Top