Reseinformation Belgien

Aktuella händelser

Säkerhetsnivån i Belgien ligger på 3 (högsta nivå är 4). Närvaron av militär och polis är förstärkt bland annat vid flygplatser samt tåg och metrostationer. Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet till fortsatt vaksamhet och försiktighet. Ambassaden uppmanar också svenska resenärer att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som exempelvis offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Information om vidtagna säkerhetsåtgärder finns bl.a. på Bryssel-regionens hemsida.

Den temporära förstärkningen av kontroll vid gränsen mellan Belgien och Frankrike är förlängd till 30 april 2018.

Här finns information från flygplatsmyndigheterna:

Avgång/ankomst Brussels Airport

För mer information om tågtrafiken i Belgien:  SNCB Europe - information

För mer information om lokaltrafiken i Belgien: STIB Bruxelles

UD:s konsulära jour kan nås via telefonnummer 08 405 50 05.

UD Resklar på Twitter

UD:s reseinformation på Facebook

För mer information om säkerhetsläget i Belgien:

Länk till crisiscentrum.be/fr (Centre de Crise)

Twitter (Centre de Crise)

Facebook (Centre de Crise) 

Allmänna säkerhetsläget

Belgien har liksom övriga EU-länder förstärkt säkerhetsåtgärderna med tanke på risken för terrorattacker. En konsekvens av dessa skärpta säkerhetsåtgärder är till exempel att man uppmanar resenärerna att i god tid infinna sig på flygplatserna för säkerhetskontroll. För övrigt har Belgien legitimationsplikt vilket innebär att man alltid bör ha pass eller nationellt ID-kort med sig.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen ISIL sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt genomförda attentat pekar i riktningen att ISIL:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november 2015 och i Bryssel den 22 mars 2016 på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet till fortsatt vaksamhet och försiktighet. Ambassaden uppmanar också svenska resenärer att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Säkerhetsnivån är fortfarande hög. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Säkerhetsåtgärder har vidtagits med förstärkt kontroll längs gränsen till Frankrike.

Läs om terrorism och turism på ud.se 

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Inga naturkatastrofer har inträffat i Belgien under senare år. Dock kan det regna rikligt under höst, vinter och vår och de första snöfallen brukar orsaka trafikkaos. Vid större händelser bör man vinnlägga sig om att noga följa lokala myndigheters anvisningar.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Ta med dig passet eller det nationella ID-kortet. Vid identitetskontroll kan du behöva styrka ditt medborgarskap. Passet och det nationella ID-kortet är de enda svenska ID-handlingar som visar medborgarskap

Belgien är medlem av Schengensamarbetet. För närmare information om viseringar och uppehållstillstånd, kontakta Belgiens ambassad i Stockholm.

Belgiens ambassad i Sverige

Hälso- och sjukvård

Det allmänna hälsoläget i Belgien är gott och fullt jämförbart med det svenska. I Bryssel finns mycket god tillgång på sjukhus, läkare, tandläkare av hög standard. Jourhavande apotek och läkare anges i dagspressen.

Lokala lagar och sedvänjor

Belgiska lagar och sedvänjor påminner i mångt och mycket vid de svenska. Det är viktigt att följa lagar och förordningar, de förväntas följas av alla – såväl besökare som innevånare.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Liksom på andra håll i Europa förekommer gatubrottslighet till exempel i form av väskryckningar och stölder ur låsta bilar. Det är inte ovanligt att råka ut för ficktjuvar på flygplatsen, på tåg, bussar och i tunnelbanan, varför försiktighet bör iakttas under hela dygnet.

Även i de andra större städerna i Belgien, såsom Antwerpen, Liège och Charleroi bör man vara vaksam i större folksamlingar, på tåg och bussar.

Ditt pass är en värdefull handling. Förvara det på ett säkert sätt. Gör gärna kopior på värdehandlingar som pass, biljetter, försäkringshandlingar och kreditkort.

Trafiksäkerhet

Trafiken är regelmässigt tät och trafikkulturen i Belgien skiljer sig från den svenska. Den kännetecknas av ett ganska bestämt körsätt och med en obönhörlig tillämpning av högerregeln. Smärre sammanstötningar med plåtskador är ganska vanligt förekommande.

Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.
Det finns generellt gott om taxibilar.

Elektriska småbilar eller cyklar blir allt populärare fortskaffningsmedel i Bryssel och i andra storstäder i Belgien. Dessa håller sig inte alltid till trafikreglerna. Cyklisterna håller sig inte alltid heller till cykelbanorna utan kör på trottoarer, övergångsställen med mera när de ska fram, varför viss uppmärksamhet är tillrådlig, särskilt som de inte hörs.

Försäkringsskydd

Tänk på att alltid ta med det europeiska försäkringskortet när du reser. EU-kortet gäller för både akut och vanlig sjukvård och ambulanstransport på plats men inte för mer omfattande sjukvård eller sjuktransport till Sverige. Kortet kan beställas från Försäkringskassan.

Beställning av europeiskt sjukförsäkringskort

Annan reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd rekommenderas. Kostnader för till exempel sjuktransport till Sverige täcks nämligen inte av försäkringskortet och kan för en oförsäkrad person bli mycket höga.

Se även informationen under rubriken:
Om olyckan är framme...

Övriga upplysningar

Konto- eller kreditkort är vanligt förekommande betalningsmedel. Kontanter kan behövas för att åka taxi eller betala kollektiva fortskaffningsmedel. På grund av ofta förekommande toppmöten i Bryssel och stundtals stora strejker i centrala Bryssel, som påverkar kollektivtrafiken och trafiksituationen, är det tillrådligt att uppdatera sig om situationen i landet inför ett besök.

Mer information om Belgien finns på landets officiella hemsida.

Konsulär service för svenskar i Belgien erbjuds vid konsulära kontoret i Bryssel.

Vid en akut nödsituation utanför kontorstid kan Utrikesdepartementets konsulära jour nås på  +(32) 2 289 5650, alternativt +46 8 405 50 05.

Ambassaden & konsulat