Återanmälan till röstlängden för utlandssvenskar inför valen 2018 och 2019

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige  kommer att äga rum under 2018 och val till Europaparlamentet under 2019.

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Belgien : Aktuella händelser

Sedan 22 januari 2018 ligger säkerhetsnivån i Belgien på nivå två (på en skala av fyra). Nivå två innebär att risken för attentat bedöms som mindre trolig men det betyder inte att risken har...

Evenemang