Vårt arbete i Colombia

Colombia utvecklas, men fortfarande återstår många utmaningar och skillnader mellan regioner och sociala grupper. Efter att i decennier ha stöttat fredsarbetet i Colombia har Sverige nu en unik position att påverka arbetet med övergången från krig till fred. Det svenska utvecklingssamarbetets övergripande mål i Colombia är att bidra till hållbar fred och utveckling samt mänsklig säkerhet.

Senast uppdaterad: den 11 september 2017

Navigation

Top