Övergångsrättvisa och markåterbördande

Miljoner colombianer har tvingats lämna sina hem och blivit berövade sin mark under den mer än 50 år långa konflikten. Mäktiga markägare har med olagliga och orättvisa metoder skaffat sig kontroll över mycket stora delar av Colombias odlingsbara mark. Sverige stöttar både projekt för övergångsrättvisa och markåterbördande för att ge konfliktens offer upprättelse.

Genom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO samarbetar Sida med Enheten för markåterlämnande. Programmet bidrar till att tusentals personer varje år får mark återlämnat och stöd till inkomstskapande aktiviteter. Stöd ges även till projekt och officiella institutioner som arbetar för att undersöka, klargöra, åtala och döma de ansvariga för de allvarliga övergrepp som begåtts under konflikten.

Senast uppdaterad: den 11 september 2017

Navigation

Top