Näringslivssamverkan

Sverige stöttar flera initiativ där näringslivet utgör en positiv kraft för fredsbyggande i Colombia. Ambassaden söker aktivt projekt där näringslivet hjälper till att förebygga och minska de negativa effekterna av den interna väpnade konflikten i landet och samtidigt innebär en fördel för företagets affärsverksamhet.

Genom stiftelsen "Idéer för Fred" finansierar Sida flera innovativa och miljömässigt hållbara affärsprojekt. Därefter har privata resurser kommit till för att stödja initiativet vilket gynnat tusentals företagare i konfliktdrabbade regioner.

Initiativet "Ruta Motor" har genom yrkesvägledning och tillgång till utbildningsmöjligheter förbättrat möjligheterna för utsatta ungdomar att komma in på den formella arbetsmarknaden, samtidigt som kriminalitet minskat.

Sverige för också social dialog med bland annat fackföreningar och näringslivet, för att främja mer rättvisa arbetsvillkor. Sverige kommer i detta arbete också stödja fackföreningar. Särskilt fokus läggs på återintegrering av ex-kombattanter på arbetsmarknaden.


Senast uppdaterad: den 11 september 2017

Navigation

Top