Mänskliga rättigheter och demokratisk samhällstyrning

Mänskliga rättigheter stärker demokratin och är fundamentala för fredsbyggnad. Sverige arbetar för att stärka rättsstaten genom att stödja statliga institutioner. Vidare arbetar Sverige med civilsamhället för att detta skall kunna inta en central roll vad gäller främjande av försvaret av de mänskliga rättigheterna i det colombianska samhället, främst för de grupper som är mest utsatta och för dem som har utsatts för våldsgärningar. Sverige har sett till att detta arbete dessutom innefattar ett klart och konkret genusperspektiv.

Under den väpnade konflikten har många allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts. Efter att fredsavtalet trätt ikraft har tyvärr hoten mot försvarare av mänskliga rättigheter och sociala ledare ökat. För att stärka rättstaten ger Sida stöd till Colombias statliga institutioner. Sverige samarbetar även med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen och FN:s kontor för MR-frågor (OHCHR). Ett av flera exempel är internationell medföljning, som höjer den politiska kostnaden för att hota MR-försvarare och möjliggör möten mellan MR-försvarare och politiska ledare.

Sverige samarbetar med flera colombianska civilsamhällsorganisationer, ofta i relation till användandet av mark och andra naturresurser, men även kopplade till social orättvisa. De flesta av dessa organisationer arbetar med fredsbyggande lokalt.

Sverige samarbetar även med organisationen Electoral Observation Mission (MOE). Genom sina valobservatörer spelar missionen en central roll i de olika valen.

Senast uppdaterad: den 11 september 2017

Navigation

Top