Humanitärt bistånd

Sverige bidrar till att rädda liv och att mildra de humanitära konsekvenserna av den interna väpnade konflikten i Colombia. Tillsammans med våra samarbetspartners finns vi även på plats efter naturkatastrofer som drabbar landet.

Sedan 1985 har mer än 6,4 miljoner människor tvingats på flykt. Majoriteten är kvar i Colombia och cirka 80 procent lever i fattigdom. Sveriges humanitära stöd riktas framförallt till internflyktingar och till att stärka den colombianska statens kapacitet att finna lösningar på situationen. Sveriges partner är främst Internationella Rödakorskommittén och FN:s humanitära samordningskontor (OCHA) och FN:s flyktingkommissariat UNHCR.

 

Senast uppdaterad: den 11 september 2017

Navigation

Top