Hållbar landsbygdsutveckling med hänsyn till miljön

Sverige stödjer landsbygdsutveckling samt hållbart nyttjande av naturresurser. EU:s Trust Fund har som mål att säkerställa att regioner som i dag är långt efter övriga Colombia vad gäller samhällstjänster och möjlighet till inkomster ska involveras mer i landets utveckling och få det bättre ekonomiskt. IDB-fonden är en långsiktig fond som investerar i hållbar energi, grön teknik, klimatsmarta lösningar och hållbara vattendrag.

Sverige ger via FAO stöd för att ersätta illegala grödor, såsom koka-plantan, med lagliga. Detta för att familjer ska få nya möjligheter att leva inom lagens gränser samtidigt som de både får mer och näringsrik mat samt kan sälja en del för att bättra på hushållskassan. Sverige har varit med och finansierat Colombias nationella plan för hållbar utveckling, och stödjer dessutom ett stort antal civilsamhällesorganisationer som verkar för ökad hänsyn till miljö och naturresurser samtidigt som mänskliga rättigheter respekteras.

Senast uppdaterad: den 11 september 2017

Navigation

Top