Fredsbyggande

Under 2016 slöts ett historiskt fredsavtal mellan landets största gerillagrupp Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) och staten. Samtidigt har fredsprocessen med landets andra stora gerillagrupp Ejercito de Liberación Nacional (ELN) inletts. Sverige har länge drivit på och verkat för en förhandlad lösning på konflikten, och kommer att bidra till genomförandet av fredsavtalet liksom förhandlingarna med ELN.

Sveriges utvecklingssamarbete har ett starkt politiskt kapital i Colombia och efter decennier av politisk dialog och utvecklingssamarbete har Sverige skaffat sig en nyckelroll i fredsprocessen.

Sida stödjer till exempel högkommissariatet för fred och ministeriet för postkonflikt. Dessa och andra statliga institutioner ansvarar för genomförandet av fredsavtalet på nationell och lokal nivå. Sida stödjer dessutom ett regionalt freds- och utvecklingsprogram i konfliktdrabbade regioner som drivs av FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Vidare bidrar Sida till de fyra fonder som etablerats för postkonflikten i Colombia (av FN, EU, Världsbanken och IDB) inom ramen för ”Colombia en Paz”. Sida är en av de största givarna till FN:s fredsfond, som ska visa på de positiva vinsterna med fred i den kritiska perioden direkt efter undertecknandet av ett fredsavtal. Genom fonden har Sverige bidragit med gottgörelse till krigets offer, minröjningsaktiviteter, att förhindra rekrytering av unga människor till illegala och beväpnande grupper samt gett unga människor möjligheter att verka som fredsambassadörer. Genom ”Colombia en Paz” bidrar även Sida till landsbygdsutveckling och riktade insatser för hållbar utveckling.

Senast uppdaterad: den 11 september 2017

Navigation

Top