Information om betalning av pass, ID-handling och körkort

Vi påminner samtliga sökanden om att avgiften för pass, ID-handling och körkort ska betalas i förväg till Banco Occidente mittemot ambassaden, adress Avenida de Chile Carrera 7 No 71-48, cuenta de ahorros 219-80008-3. Kvittot skall medtas.

Uppgifter om aktuella priser ses här.

Om sökande betalar för flera pass eller en kombination av till exempel pass och körkort måste dessa betalningar göras separat.

Porto- och utlämningsavgift

Det tillkommer även kostnader för porto och utlämning ifall det finns önskemål om att hämta ut en ID-handling vid något av Sveriges konsulat i regionen. I så fall betalas portoavgiften in separat så att sökande kommer till ambassaden med minst två kvitton.

Portoavgifterna gäller per försändelse och upp till 500 gram:

Colombia (1 dag)      14.000   COP

Ecuador (2 dagar)     115.000 COP

Venezuela (1 dag)     115.000 COP

Panama (1 dag)         115.000 COP

Bolivia (2 dagar)       170.000 COP

Utlämningsavgiftern motsvarar 150 SEK i lokal valuta och betalas direkt till konsulatet när ID-handlingen hämtas ut.

Navigation

Top