Reseinformation Venezuela

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Venezuela.

 

Aktuella händelser

Venezolanska myndigheter har stängt gränserna till de närliggande (nederländska) karibiska öarna Aruba, Bonaire och Curacao. För tillfället finns enligt uppgift ingen båt- eller flygtrafik mellan Venezuela och öarna.

De politiska spänningarna mellan regeringen och oppositionen är fortfarande stora efter valet till den konstituerande församlingen i slutet av juli 2017 och efter regionalvalet i mitten av oktober 2017.

Antalet flygbolag som flyger till och från Venezuela har minskat och bolag har med kort varsel ställt in avgångar. Inställda flyg har även drabbat transitresenärer. Caracas internationella flygplats Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar ligger drygt 45 minuter utanför centrala Caracas. Det kan vara omöjligt att ta sig dit eller därifrån med bil om vägar blockerats såsom skett vid tidigare protester. Om flygtrafiken skulle skäras ned ytterligare kan det vara mycket svårt att lämna Venezuela. Det kan därför vara bra att se över möjligheten att lämna Venezuela så länge reguljärflyg fortfarande trafikerar landet.

Svenskar i landet uppmanas:

 

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget är mycket dåligt i alla delar av landet, inklusive i huvudstaden Caracas. År 2016 skedde drygt 28 000 mord i landet vilket gör Venezuela till ett av världens farligaste länder.

Den politiska situationen har länge varit instabil och kan förändras snabbt. I samband med protester har under våren och sommaren 2017 över 100 personer dödats och tusentals skadats. Förutom den politiska oron i landet är Venezuela drabbat av en djup ekonomisk kris med skenande inflation, brist på mat och mediciner. Plundringar av mattransporter förekommer ofta, liksom inbrott.

 

Terrorism

Risken för terrordåd bedöms vara låg. 

 

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Orkansäsongen i det karibiska havet löper från juni till november och kan drabba de nordliga delarna av Venezuela. Tropiska cykloner är inte vanligt förekommande men kan då och då drabba kusttrakterna. Jordbävningar kan förekomma. Under regnperioden som sträcker sig från maj till och med november kan jordskred och översvämningar till följd av tunga skyfall drabba landet.

 

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter (http://www.saime.gob.ve/) eller närmaste venezolanska ambassad. Venezuela har en ambassad i Sverige (http://venezuelasambassad.com/sv/)

För inresa i Venezuela som turist krävs ett giltigt pass och en returbiljett eller biljett för vidare färd. En svensk medborgare får stanna i landet i upp till 60 dagar. Denna tid kan förlängas till 180 dagar efter ansökan. För personer som reser i tjänsten för ett privat företag eller i officiellt uppdrag krävs regelmässigt visum. Resenären bör se till att få in- och utresestämplar i passet för att undvika böter.

 

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården i Venezuela är för närvarande mycket bristfällig. Bristen på mediciner påverkar även tillgång till adekvat vård på privata vårdinrättningar och privata apotek. Även enklare mediciner, såsom antibiotika, kan vara svåra att få tag på. Behandlingar av mer komplex art bör genomföras utomlands.

Man bör inte dricka kranvattnet och, av samma skäl, bör man undvika is i dryck. 

Gällande sjukdomar förekommer gula febern liksom rabies vilket dock är mycket ovanligare. Myggöverförda sjukdomar som zikavirus, malaria och denguefeber förekommer också i Venezuela men mot zikavirus och denguefeber finns inga vaccin. I Sverige är Folkhälsomyndigheten (https://www.folkhalsomyndigheten.se/) rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) samt att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli myggbiten.

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens särskilda information för landet. (https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Amerika/Venezuela/)

 

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera landets lokala lagar och sedvänjor.

Landets rättsväsende är inte oberoende och korruption förekommer.

Narkotikabrott straffas normalt med långa fängelsestraff. Förhållandena i fängelserna är mycket svåra eftersom överbeläggning, våld och dåliga sanitära förhållanden är mycket vanligt.

 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Våldsnivån i landet är mycket hög och väpnade rån och överfall är de största säkerhetsriskerna för utländska turister. Stor försiktighet rekommenderas vid vistelse i storstäderna, framförallt i huvudstaden Caracas där våldet är som mest utbrett. I vissa gränsområden mot Colombia bör man också vara mycket försiktig eftersom flera illegala väpnade grupper rör sig vid gränserna och är inblandade i droghandel.

Resenärer bör undvika att vistas på gator och torg efter mörkrets inbrott, liksom städernas utkanter. Man bör också undvika att bära större summor i kontanter eller synliga smycken. Om möjligt använd inte mobiltelefon öppet på gatan då detta ökar risken för rån och överfall. Bilstölder är vanliga.

Var uppmärksam på Caracas internationella flygplats, Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Beväpnade rån mot flygpassagerare förekommer och det har rapporterats fall där falsk narkotikapolis försökt pressa pengar av utländska resenärer. Transitresenärer på flygplatsen kan välja att övernatta på hotell nära flygplatsen för att undvika resan mellan flygplatsen och Caracas.

Endast auktoriserade taxibilar bör anlitas. Hotell och restauranger samt större köpcentra kan ofta hjälpa till med att beställa taxibilar från kända taxibolag.

Kreditkort bör användas med försiktighet då risk finns att kreditkortet kopieras.

Resenärer till sjöss bör vara försiktiga i venezuelanska vatten eftersom det rapporterats incidenter av sjöröveri, i synnerhet öster om Puerto La Cruz och mellan Venezuela och Trinidad.

Inför resan är det viktigt att resenärer själv packar sitt bagage och inte erbjuder sig att forsla varor för okända personers räkning.

 

Trafiksäkerhet

Resor inom landet bör företas med flyg då resor med bil eller buss är riskabla. Vägnätet är eftersatt, körkortsutbildningen bristfällig och trafikolyckor är vanliga. Trafiken är intensiv i framför allt storstäderna.

 

Försäkringsskydd

Det är resenärers ansvar teckna en försäkring som täcker hela vistelsen. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, annars kan en separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

 

Övriga upplysningar

Venezuelas valuta är Bolívar Fuerte (BsF). Venezuela har en av väldens högsta inflation. Enligt uppskattningar från IMF uppgick inflationen år 2016 till 255 procent. Den senaste tidens oroligheter i landet har lett till att valutan tappat än mer i värde.

För kontaktuppgifter till de svenska honorära konsulaten, se ambassadens hemsida under Kontakt.

För ambassadens landrapport om Venezuela se: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-DC/Landfakta/Om-Venezuela/

 

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top