Reseinformation Ecuador

Allmänna säkerhetsläget

Resor till de flesta turistområden och orter i Ecuador kan göras utan problem, med iakttagande av sedvanlig försiktighet. Stölder och rån förekommer, särskilt i större städer.

Politiska demonstrationer genomförs stundtals i alla delar av landet vilket kan leda till avspärrningar av vägar på landsbygden. Då det allmänna säkerhetsläget kan förändras hastigt uppmanas resenärer att hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen.

Den interna väpnade konflikten i Colombia spiller över på grannländerna. Illegala aktiviteter såsom smuggling av narkotika och lätta vapen samt kidnappningar förekommer i landets norra delar, längs med gränsen till Colombia. För information om dagsläget kan ambassaden kontaktas.

Ambassaden uppmanar till stor försiktighet i landsbygdsområden i regioner som gränsar till Colombia.

 

Terrorism

Risken för terroristdåd bedöms vara låg. Däremot är risken förhöjd i gränsområdena med Colombia på grund av den interna väpnade konflikten som råder i grannlandet.

 

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Bergskedjan Anderna sträcker sig igenom Ecuador och utgör en jordbävningsdrabbad riskzon med flera aktiva vulkaner. Massiva regn förekommer i stora delar av landet och orsakar skador bland annat på infrastruktur och gör vägarna svårframkomliga i perioder. Se aktuella händelser för information om vulkanen Tungurahua, nära den populära turistorten Baños.

In- och utresebestämmelser

För att resa in i Ecuador krävs att passet är giltigt minst i sex månader. En svensk medborgare får normalt stanna som turist i upp till 90 dagar under ett år.

Det är resenärens ansvar att tillse att inresan i Ecuador sker i enlighet med bestämmelserna och för senast uppdaterad information samt för information om vilken typ av tillstånd som behövs för besök som inte är turistbesök, tex. den som reser i tjänsten för en organisation, eller företagsbesök vänligen kontakta Ecuadors ambassad i Sverige.

Ecuadors ambassads hemsida: http://suecia.embajada.gob.ec/ 

Ecuadors migrationsmyndighets hemsida: http://www.ministeriointerior.gob.ec/migracion/

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

 

Hälso- och sjukvård

Malaria, denguefeber, gula febern samt zika förekommer i vissa områden i Ecuador. Resenären bör således vidta åtgärder för att undvika myggbett och tillse att vaccinationsskyddet är aktualiserat.

Besökare till huvudstaden Quito kan behöva några dagar för att vänja sig vid den höga höjden, 2 800 meter över havet.

I de stora städerna finns privata sjukhus och klinker med god standard. Utanför huvudstaden är standarden på hälsovården sämre.

Zikavirus                                                         

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens särskilda information för landet: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Amerika/Ecuador/

 

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de ecuadorianska fängelserna svåra och inte jämförliga med de svenska.

 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån och ficktjuvar förekommer allt oftare i hela landet, speciellt i större städer. Resenären rekommenderas därför att inte bära smycken och andra värdesaker synligt samt undvika att medföra större summor i kontanter. Även fall av väpnade överfall och våldtäkter har ökat den senaste tiden. Ambassaden uppmanar resenärer att inte resa på egen hand då risken för rån och överfall ökar.

Ambassaden vill göra resenären uppmärksam på förekomsten av drogen burundanga (scopolamin) som ges via mat, dryck och cigaretter. Den kan också spridas via luften i form av en viftning med en näsduk eller via flygblad. Drogen är mycket snabbverkande och gör den drabbade viljelös och kan även resultera i medvetslöshet varför den används i stor utsträckning vid rån. Resenären bör därför undvika erbjudanden om mat, dryck och cigaretter från främlingar.

Taxiresor bör förbeställas. Hotell och restauranger samt speciella bolag utanför köpcentra är ofta behjälpliga med att beställa taxi från kända bolag.

Inför resan är det viktigt att resenären packar sitt bagage på egen hand och att resenären inte erbjuder sig att forsla varor för okända individers räkning.

 

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Ecuador avviker helt från den svenska och generellt är flyg att föredra för längre resor inom landet då bil eller buss kan vara riskabla. Det är viktigt att iaktta den största försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Trafiken i framförallt de större städerna är intensiv, körkortsutbildning i vissa fall bristfällig och vägnätet är underdimensionerat varför trafikolyckor är vanligt förekommande.

 

Försäkringsskydd

Det är resenärens ansvar att tillse att han eller hon har en giltig försäkring för sin vistelse. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, annars kan separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Läs mer om råd inför resan på UD:s hemsida: www.ud.se

 

Övriga upplysningar

Inga för tillfället.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top