Reseinformation Colombia

Aktuella händelser

På grund av säkerhetsläget i regioner som Chocó, Norra Santander och Norra Antioquia samt i landsbygdsområden som gänsar till till Panama, Venezuela och Ecuador uppmanas till stor försiktighet.

Om du är i, eller planerar att resa till ovan nämnda områdena, följ lokala nyheter och hörsamma myndigheternas anvisningar.

Ambassaden har fått in ett ökat antal anmälningar om rån i området kring de populära kvarteren i Candelaria i huvudstaden, inklusive promenadsträckan mellan Candelaria och Monserrate där många turister passerar. Detta gäller även under dagtid och i sällskap. Iaktta försiktighet och undvik att gå omkring med värdesaker.

 

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetssituationen i Colombia påverkas av strider mellan militär, gerilla och andra illegala väpnade grupper och en viss upptrappning har noterats under senare tid. Affärs- och turistresor till landets storstäder samt viktigare turistområden kan dock företas utan problem, dock med iakttagande av sedvanlig försiktighet. Stölder, rån och överfall förekommer dock i storstäderna och på turistorter, i synnerhet kvällstid.

Det säkraste sättet att färdas i Colombia är med flyg även om det finns busstransporter mellan samtliga större städer. Vägnätet är dock i vissa delar av landet fortfarande undermåligt. Den senaste tidens regnande har orsakat vägras och jordskred på sina håll. Information om vägnätet kan sökas på Colombianska polisens hemsida: https://www.policia.gov.co/estado-vias. Trafikolyckor är vanligt förekommande.

Colombia är ett av de länder i världen som har flest antal personminor och försiktighet bör iakttas i avlägsna områden, utanför huvudleder.

Säkerhetssituationen förändras ofta, och det är därför viktigt att noga undersöka läget i den region som ska besökas samt följa lokal nyhetsrapportering.

 

Terrorism

Terroristdåd, utförda av illegala väpnade grupper, förekommer i Colombia.

 

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Bergskedjan Anderna sträcker sig igenom Colombia och utgör en jordbävningsdrabbad riskzon. Senaste allvarliga jordbävningen drabbade kafferegionen Armenia 1999. Mindre jordbävningar förekommer. Vulkanutbrott förekommer, senast i augusti 2010 i regionen Nariño. Massiva regn och översvämningar är vanligt förekommande i stora delar av landet och orsakar skador bland annat på infrastruktur och gör vägarna svårframkomliga i perioder. April-maj anses vara de blötaste månaderna.

 

In- och utresebestämmelser

För att resa in i Colombia krävs inte visum för svenska medborgare vid kortare turistbesök (90 dagar). Var noga med att se till att få in- och utresestämpel i passet, för att undvika böter.

För information om vilken typ av inrese-tillstånd för andra besök än turistbesök, t.ex. den som reser i tjänsten för en organisation, eller företagsbesök, kontakta Colombias ambassad i Stockholm eller med migrationsmyndigheten i Colombia.

Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. Det är resenärens ansvar att tillse att inresan i Colombia sker i enlighet med landets bestämmelser. Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Colombias ambassads hemsida: http://suecia.embajada.gov.co/

Colombias migrationsmyndighets hemsida: www.migracioncolombia.gov.co

Adoptivbarn

Observera att colombiansk lag kräver att personer som adopterats från Colombia efter år 1991, och som inte har sagt upp sitt colombianska medborgarskap, måste uppvisa colombianskt pass för in-och utresa i landet.  

Hälso- och sjukvård

Malaria, denguefeber, gula febern samt zika förekommer i vissa områden i Colombia. Resenären bör således vidta åtgärder för att undvika myggbett och ha ett aktualiserat vaccinationsskydd.

Från och med 1 april 2017 krävs vaccination mot gula febern för att resa till vissa regioner inom Colombia. Detta är en förebyggande åtgärd, med hänsyn till den senaste varningen utfärdad av Världshälsoorganisationen och Pan American Health Organization avseende gula febern i Amerika och Afrika.

Resenärer som planerar att besöka regionerna Magdalena, Cesar, La Guajira, Atlantkusten inklusive Sierra Nevada, Norra Santander samt Amazonasområdet rekommenderas vaccination mot gula febern då delar av dessa regioner kräver vaccination mot Gula febern. Detta gäller särskilt nationalparkerna. Det är viktigt att resenären kan uppvisa vaccinationskort eller annat dokument som intygar detta vid resor till berörda områden i Colombia, eller utresa till t.ex. Brasilien, för att inte riskera att nekas resa.

För mer information om regionerna kontrollera: www.minsalud.gov.co/saludalviajero
 
Besökare till huvudstaden Bogotá kan behöva några dagar för att vänja sig vid den höga höjden, 2600 meter över havet.

I de stora städerna finns privata sjukhus och klinker med god standard. Utanför huvudstaden är standarden på hälsovården sämre.

Zikavirus                                                         

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens särskilda information för landet: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Amerika/Colombia/

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de colombianska fängelserna är svåra och inte jämförliga med de svenska.

 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder, rån, och i vissa fall överfall, förekommer i storstäderna i hela landet, i synnerhet kvällstid. För turister eller korttidsresenärer rekommenderas extra försiktighet på flygplatsen El Dorado och det välbesökta turistkvarteren i och kring Candelaria i huvudstaden samt vid resor med lokaltrafiken, speciellt den så kallade "Transmilenio" i Bogotá. Smycken och andra värdesaker bör ej bäras synligt. Ambassaden uppmanar resenärer att inte resa på egen hand då risken för rån och överfall ökar. Risken att bli kidnappad av någon av landets gerillor eller paramilitära grupper har dock minskat avsevärt. Under år 2015 kidnappades omkring 250 personer, jämfört med cirka 2800 år 2002.

Ambassaden vill göra resenären uppmärksam på drogen burundanga (scopolamin) som ges via mat, dryck eller cigarretter. Den kan också användas genom att förövaren sprider drogen via luften i form av en viftning med en näsduk. Drogen är mycket snabbverkande och kan göra den drabbade viljelös samt resultera i medvetslöshet och den används vid bland annat rån.

Taxiresor bör alltid förbeställas. Hotell, restauranger och större köpcentra är ofta behjälpliga med att beställa taxi från kända taxibolag.

Inför resan är det viktigt att resenären packar sitt bagage på egen hand och att resenären inte erbjuder sig att forsla varor för okända individers räkning.

 

Trafiksäkerhet

Resor inom landet är att föredra med flyg då resor med bil eller buss kan vara riskabla. Trafikkulturen i Colombia avviker helt från den svenska. Det är viktigt att iaktta den största försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Trafiken i framförallt de större städerna är intensiv, körkortsutbildning i vissa fall bristfällig och vägnätet är underdimensionerat varför trafikolyckor är vanligt förekommande.

Försäkringsskydd

Det är resenärens ansvar att tillse att han eller hon har en giltig försäkring för sin vistelse. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, annars kan separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Läs mer om råd inför resan på UD:s hemsida: www.ud.se

Övriga upplysningar

Inga för tillfället.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top