Aktuell prislista på ambassaden

Priserna avser colombianska pesos

Ambassaden tar inte emot kort- eller kontantbetalningar

Uppgifter för bankinsättning eller överföring:

Avgiften erläggs kontant ENDAST på Banco de Occidente på Cra 7 No 71-48 i Bogotá på kontonummer 219-80008-3 (Cuenta de Ahorros) till Embajada de Suecia

 

Pass m.m.

 

Vanligt pass

  455 000 

Provisoriskt pass

  520 000

Europeiska Unionens provisoriska resehandling

  160 000

Utlämnande av pass som utfärdas av annan myndighet

    50 000

Nationellt identitetskort

  455 000

 

Uppehålls-och/eller arbetstillstånd 

 

Personer som fyllt 18 år (studenter, gästforskare, au-pair och längre besök)

  325 000

Personer som inte fyllt 18 år (studenter och längre besök)

  160 000

Uppehålls-/arbetstillstånd 

  650 000

Uppehålls/arbetstillstånd förlängning avseende samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser

  325 000

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning för personer som fyllt 18 år

  485 000

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning för personer som inte fyllt 18 år

  245 000

 

Viseringar

 

Visering

  185 000

Visering för barn från 6 år och som inte fyllt 12 år

  110 000 

Visering för barn som inte fyllt 6 år

             0 

Visering (betalas direkt på VFS i Ecuador i dollar)

   $ 63.00

Visering för barn från 6 år och som inte fyllt 12 år (betalas direkt på VFS i Ecuador i dollar)

   $ 37.00

Serviceavgift VFS (betalas direkt på VFS i Ecuador i dollar)

   $ 21.00

 

Medborgarskapsärenden

 

Anmälan om svenskt medborgarskap

    55 000

Ansökan om svenskt medborgarskap

  485 000 

 

Körkort

 

Utlämnande av körkort

  130 000

Utlämnande av körkort om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige

    50 000

 

Övrigt

 

Intyg om innehållet i svenska lag

    55 000

Intyg eller bevis (attest, legalisering)

    40 000

Navigation

Top