Aktuell prislista på ambassaden

Priserna avser colombianska pesos

Ambassaden tar inte emot kort- eller kontantbetalningar

Uppgifter för bankinsättning eller överföring:

Avgiften erläggs kontant ENDAST på Banco de Occidente på Cra 7 No 71-48 i Bogotá på kontonummer 219-80008-3 (Cuenta de Ahorros) till Embajada de Suecia

 

Pass m.m.

 

Vanligt pass

  500 000 

Provisoriskt pass

  580 000

Europeiska Unionens provisoriska resehandling

 180 000

Utlämnande av pass som utfärdas av annan myndighet

    50 000

Nationellt identitetskort

  500 000

 

Uppehålls-och/eller arbetstillstånd 

 

Personer som fyllt 18 år (studenter, gästforskare, au-pair och längre besök)

  360 000

Personer som inte fyllt 18 år (studenter och längre besök)

  180 000

Uppehålls-/arbetstillstånd 

  720 000

Uppehålls/arbetstillstånd förlängning avseende samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser

  360 000

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning för personer som fyllt 18 år

  540 000

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning för personer som inte fyllt 18 år

  270 000

 

Viseringar

 

Visering

  200 000

Visering för barn från 6 år och som inte fyllt 12 år

 120 000 

Visering för barn som inte fyllt 6 år

             0 

Visering (betalas direkt på VFS i Ecuador i dollar)

   $ 63.00

Visering för barn från 6 år och som inte fyllt 12 år (betalas direkt på VFS i Ecuador i dollar)

   $ 37.00

Serviceavgift VFS (betalas direkt på VFS i Ecuador i dollar)

   $ 21.00

 

Medborgarskapsärenden

 

Anmälan om svenskt medborgarskap

    60 000

Ansökan om svenskt medborgarskap

  540 000 

 

Körkort

 

Utlämnande av körkort

  140 000

Utlämnande av körkort om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige

    50 000

 

Övrigt

 

Intyg om innehållet i svenska lag

    60 000

Intyg eller bevis (attest, legalisering)

    40 000

 

Porto- och utlämningsavgift

För att få en handling skickad från Ambassaden till något av Sveriges konsulat i regionen tillkommer en portoavgift. 

Portoavgifterna gäller per försändelse och upp till 500 gram:

Colombia (1 dag)       Maraton           14.000   COP

Ecuador (2 dagar)      DHL                 115.000 COP           (39,10 USD)

Venezuela (1 dag)      DHL                 115.000 COP           (39,10 USD)

Panama (1 dag)          DHL                 115.000 COP           (39,10 USD)

Bolivia (2 dagar)        DHL                 170.000 COP           (59,30 USD)

 

Navigation

Top