Handel med Ecuador

Ambassaden publicerar löpande handelsrelaterade rapporter om Ecuador. Rapporterna återfinns till höger på denna sida. Nedan ges en översiktlig bild av Sveriges ekonomiska relationer med Ecuador.

Under 2010 exporterade Sverige till Ecuador för ett värde av 182 miljoner SEK och importerade varor till ett värde av 84 miljoner SEK. Jämfört med tidigare år uppvisar den bilaterala handeln en ökning vad gäller importen såväl som exporten.  Huvudsakligen importerar Sverige råvaror och livsmedel från Ecuador. Den största exportkategorin till Ecuador är maskiner och transportmedel. Det existerar inga bilaterala avtal gällande investeringsskydd och dubbelbeskattning mellan Ecuador och Sverige.

En ecuadoriansk-nordisk handelskammare upprättades 2007 genom det svenska generalkonsulatet i Quito. Ett flertal svenska företag finns representerade genom dotterbolag i Ecuador. Här kan bland annat nämnas ABB, AGA, EF-Education, Ericsson, och Tetra Pak. Vidare finns ett mindre antal ecuadoriansk-registrerade företag med svenska ägare. Ett flertal välkända svenska varumärken såsom Akzo Nobel, Atlas Copco, SAAB, Sandvik och Volvo representeras av ecuadorianska företag.

Ett flertal svenska företag har dotterbolag i Ecuador.  

Navigation

Top