Handel med Colombia

Ambassaden publicerar löpande handelsrelaterade rapporter om Colombia. Rapporterna återfinns till höger på denna sida. Nedan ges en översiktlig bild av Sveriges ekonomiska relationer med Colombia.

Under åren 2010-2011 fördubblades värdet av den svenska exporten till Colombia. Sveriges export till Colombia uppgick 2011 till 1 836 miljoner SEK och importen till Sverige till 450 miljoner SEK. Exporten består framförallt av produkter inom verkstadsindustrin och kemiska produkter. Inom importen från Colombia utgör kaffe den absolut största delen. Det finns omkring 20 svenska dotterbolag i Colombia och ytterligare lika många distributörer av svenska produkter och tjänster. Bland de största dotterbolagen återfinns ABB, AtlasCopco, Electrolux, Ericsson, Sandvik, Scania, Skanska, SKF och Tetra Pak. Under 2011 öppnade Kinnevikgruppen ett Bayportkontor i Bogota (mikrofinanser), liksom Publimetro, Colombias utgåva av Metro, samt att Milicom äger 50 procent plus en aktie av mobiloperatören Tigo.

I sitt främjandearbete söker ambassaden fokusera på sektorerna transport och infrastruktur, telekommunikation, gruvnäring, miljöteknik och hälsa då extra stora möjligheter och konkurrensfördelar för svensk export har identifierats inom dessa sektorer. Detta utesluter givetvis inte export inom andra sektorer. Det går att skönja en trend av ökat miljöintresse och grön teknologi i Colombia. Inom byggnadssektorn ökar efterfrågan för energisnåla lösningar som reducerar konsumtionen av gas, el och vatten, liksom för hållbar arkitektur och design, områden där Sverige ligger i framkant.

Business Sweden öppnade kontor i Colombia i april 2010. Sedan början av 2012 finns ett lokalt NU-råd bestående av flertalet svenska företag och de fem svenska civilsamhällesorganisationer som finns i landet.

Navigation

Top