Besök i högst 90 dagar - visum eller ej?

Visa eller ej till Schengenområdet? Colombianer och venezuelaner är viseringsbefriade för resor till Schengenländerna som varar i högst 90 dagar under en period av 180 dagar. Medborgare från Ecuador och Bolivia samt tredjelandsmedborgare bosatta i regionen som kommer från länder som har viseringskrav, behöver däremot ansöka om visum hos VFS Global.


Information för colombianska och venezolanska medborgare som är viseringsbefriade för inresa i Schengen

Trots gällande viseringsfrihetsavtal vill EU-delegationen påminna om att colombianska och venezolanska medborgare som reser till Schengenområdet, precis som medborgare från andra icke-viseringspliktiga länder, alltjämt bör uppfylla ett antal krav. Dessa krav kan eventuellt kontrolleras av migrationsmyndigheterna i respektive Schengenstat. För viseringsfri inresa krävs följande.

  • Giltigt hemlandspass (elektroniskt eller mekaniskt) med minst tre månaders giltighetstid efter utresan från medlemsstaternas territorium.
  • Tur- och returbiljett inom en tidsperiod av 90 dagar.
  • För det fall du avser ordna privat boende hos familjemedlemmar eller vänner är det bra att ha ett formulär eller dokument med en officiell inbjudan med dig. Denna inbjudan kan med fördel skrivas på ett internationellt språk och e-postas till resenären. Migrationsverket har ett formulär för inbjudan på engelska som kan fyllas i eller användas som modell.
  • För det fall du avser bo på hotell kunna uppvisa en hotellreservation.
  • Ekonomiska tillgångar för hela den avsedda resan motsvarande mellan 50 och 100 euro per dag beroende på syftet med resan samt om boendet är privat eller på hotell.
  • Resesjukförsäkring som är giltig upp till ett värde av 30 000 euro.

Inga av dessa dokument ska visas upp för ambassaden, utan bör endast medtas på resan.

Möjligheten att resa utan visering avser turistresor, familjebesök eller resor för arbete/studier under tidsperioder kortare än 90 dagar. Det är inte tillåtet att bedriva ekonomisk verksamhet. Avseende resor för studier över 90 dagar samt resor för avlönat arbete krävs att man har ett giltigt nationellt tillstånd i enlighet med aktuella regler i respektive medlemsstat.

 

Vanliga frågor och svar:

Vilka länder i Europa kan jag enligt viseringsfrihetsavtalet besöka utan visering?

De Europeiska länder som ingår i avtalet är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Jag vill resa till Storbritannien eller till Irland. Avser viseringsfrihetsavtalet även reser till dessa länder?

Nej. Storbritannien och Irland är inte en del av Schengensamarbetet. Var vänlig kontakta dessa länders ambassader för att få reda på vilka krav som ställs för att kunna beviljas visering.

Jag har nyligen förnyat mitt icke-biometriska hemlandspass. Kan jag resa med mitt nya pass?

De icke-biometriska passen är sedan den 24 november inte längre giltiga. De hemlandspass som är giltiga är de så kallade mekaniska och elektroniska.

Colombianska utrikesministeriet påbörjade under år 2010 arbetet med att uppdatera de mekaniska colombianska passhandlingarna och i september 2015 kunde de nya elektroniska passen (biometriska) börja utfärdas. Både de mekaniska och de elektroniska passen är giltiga under hela den tid som finns uppgiven i passhandlingen.

Jag ska resa för att studera. Behöver jag ansöka om en nationell visering eller uppehållstillstånd?

För studier för kortare tid än 90 dagar krävs ingen visering eller uppehållstillstånd. För studier för längre tid än 90 dagar krävs att du ansöker om visering eller uppehållstillstånd till det avsedda landet.

Jag ska resa för att arbeta. Behöver jag ansöka om en nationell visering eller uppehållstillstånd?

För resor för att bedriva avlönat arbete krävs att du ansöker om visering eller uppehållstillstånd till det avsedda landet även om det rör sig om arbete för kortare tid än 90 dagar.

Under min vistelse kommer jag inte att bo på hotell utan jag kommer att bo hos mina familjemedlemmar/vänner. Vilka dokument behöver jag kunna uppvisa för myndigheterna?

Du ska kunna uppvisa en officiell inbjudan från din familj eller dina vänner i vilken de garanterar ditt boende under din vistelse. Handlingarna/dokumenten som du ska kunna uppvisa är olika för olika länder. Du måste själv ta reda på vilka handlingar du behöver ta med dig på resan. Det gör du enklast genom att kontakta respektive lands ambassads hemsida.

Vilka dokument behöver jag kunna uppvisa för myndigheterna för att kunna styrka ekonomiska tillgångar?

Bank-/kreditkort och utdrag från ditt bankkonto.

 

Information för medborgare i Ecuador och Bolivia, samt tredjelandsmedborgare i regionen som behöver visum

För sökande i Ecuador och Bolivia, samt övriga medborgare i regionen  som behöver Schengenvisering tar företaget VFS Global emot viseringsansökningar för vidarebefordran till Sveriges ambassad för beslut. Viseringarna gäller endast för resor som varar i högts 90 dagar under en period av 180 dagar. För längre vistelser krävs uppehållstillstånd. Alla frågor om viseringar hänvisas till VFS Global.

 Lista över länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige

I Ecuador representerar Sverige även Norge. Från och med den 15 oktober 2017 kommer Sverige även att representera Danmark och Island. För att boka tid hos VFS Global i Quito eller Guayaquil, vänligen besök http://www.vfsglobal.se/Ecuador/ eller kontakta VFS direkt:

Quito: suecia.quito@vfshelpline.com 
Guayaquil: suecia.gye@vfshelpline.com

I Bolivia representerar Sverige även övriga nordiska länder Island, Norge Danmark och Finland. För att boka tid hos VFS Global i La Paz vänligen besök: https://www.vfsglobal.se/Bolivia/ eller kontakta VFS direkt:

La Paz: feedback.schbol@vfshelpline.com

I Colombia representerar Sverige även övriga nordiska länder Island, Norge Danmark och Finland. För att boka tid hos VFS Global i Bogota vänligen besök https://www.vfsglobal.se/colombia/ eller kontakta VFS direkt:

Bogota: feedback.schbog@vfshelpline.com


Schengens medlemsstater har beslutat att från och med den 5 september 2013 införa upptagning av biometri i alla ärenden gällande viseringar för resa till Schengenområdet.  

Biometri upptas vid första ansökningstillfälle efter detta datum och är sedan giltig i 5 år.

Konsekvensen av denna ändring kommer att bli att alla sökande måste infinna sig personligen när ansökan om visering inlämnas.


Var vaksam mot andra agenter som säljer tjänster

Observera att ambassaden bara samarbetar med VFS Global. Ambassaden har inte någon koppling till andra agenter utanför ambassadens eller VFS Globals lokaler, som erbjuder assistans vid visumansökan mot betalning. Agenter kan inte påverka varken handläggningstid eller beslut.

Navigation

Top