Besök längre än 90 dagar

Om du vill besöka Sverige i mer än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök eller, om har särskilda skäl, ett så kallat D-visum.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök samt D-visum under Basfakta i menyn till vänster.

Blanketterna skall vara ifyllda på svenska eller engelska.

 

Ansökan om uppehållstillstånd

Du behöver:

 • blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök
 • blanketten Familjeuppgifter - bilaga till din ansökan
 • ett pass eller annan giltig resehandling. Detta skall vara giltigt i minst tre månader efter avresan från Schengenområdet; innehålla minst två tomma sidor och vara utfärdat inom den senaste tioårsperioden.
 • kopia av första sidan av passet samt eventuell förlängning och/eller namnbyte i passet.
 • tidigare pass om ett nytt pass har utfärdats för mindre än ett år sedan.
 • om du skall besöka släkt, dokument som visar hur ni är släkt, t.ex. födelsebevis.
 • handlingar som visar att försörjningen är tryggad under vistelsen i Sverige.
 • två nytagna färgfoton i passformat som inte är äldre än sex månader i storlek 45 mm x 35 mm. Fotona ska vara tagna rakt framifrån mot ljus bakgrund
 • kopia av återresebiljett (vi rekommenderar att du inte betalar flygbiljett innan visumet är beviljat)
 • samt - om du är under 18 år eller har medföljande barn - blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn. Notera att ytterligare handlingar krävs för sökanden under 18 år. Se under rubriken Minderåriga - extra dokument.

Den du ska besöka i Sverige behöver dessa dokument:

Dokumenten får inte vara äldre än tre månader.

 • blanketten Inbjudan - för dig som vill bjuda in släkt och vänner, vilken ska vara i original
 • personbevis med ändamål "Inbjudan"
 • handlingar som visar att försörjningen är tryggad under vistelsen i Sverige
 • kopia av första sidan av passet tillsammans med kopior av inrese och utresestämplar i Colombia.

 

Ansökan om D-Visum

Du behöver:

 • Blanketten National visa (D-visa). (Blanketten finns bara på engelska)
 • Alla handlingar som krävs för ansökan om uppehållstillstånd för besök (se ovan), utom blanketten "Ansökan om uppehållstillstånd för besök".

Navigation

Top