Så ansöker du

I de allra flesta fall kan du som vill ansöka om arbetstillstånd använda Migrationsverkets webbansökan.

Om du gör en webbansökan och inte behöver visum för att resa in i Sverige krävs i allmänhet inget besök på ambassaden. Oavsett hur du söker måste du ha arbetstillståndet klart innan du reser till Sverige.

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

Webbansökan

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får därmed ett snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Instruktioner på Migrationsverkets webbplats

2. Ansök
Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande. När arbetsgivaren skapat anställningserbjudandet får du ett mejl med information om hur du ska göra för att ansöka om arbetstillstånd. Följ Migrationsverkets anvisningar. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard.
Familjemedlemmar kan ansöka i samma webbansökan om de ansöker samtidigt som du.

Webbansökan går direkt till Migrationsverket för handläggning och beslut.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats (påbörjas av arbets-/uppdragsgivare)

2. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Kontakta därefter ambassaden för att få en kopia av ditt beslut. Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post.

3. Ordna uppehållstillståndskort
Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort.

Du som behöver visum för att resa in i Sverige
Kontakta ambassaden för att boka in ett besök för att lämna biometriska uppgifter för uppehållstillståndskortet. Det kan du göra medan du väntar på beslut eller efter att du beviljats arbetstillstånd. Ta med dig samma pass som du använder i din ansökan om arbetstillstånd.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till ambassaden. När kortet är klart och levererat kommer du att få ett e-postmeddelande av ambassaden. Vänligen kontakta ambassaden ifall du fortfarande inte har fått ett meddelande efter att fyra veckor har passerat. Utlämning av uppehållstillståndkort sker via drop-in, måndag till fredag mellan klockan 09:00 - 12:00. 

Du som inte behöver visum för att resa in i Sverige
Om du får tillstånd för mer än tre månader och inte behöver visum kan du resa till Sverige och ordna kortet där. Du bör då ha med dig en kopia på beslutet från Migrationsverket när du reser. Vänd dig sedan till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck direkt efter din ankomst till Sverige.

Ansökan på pappersblankett

Om du inte kan eller vill ansöka på webben ansöker du på en pappersblankett som lämnas in till ambassaden.

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får därmed ett snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Instruktioner på Migrationsverkets webbplats

2. Betala ansökningsavgiften
Avgiften erläggs kontant ENDAST på Banco de Occidente på Cra 7 No 71-48 i Bogotá på kontonummer 219-80008-3 (Cuenta de Ahorros) till Embajada de Suecia. Avgiften ska betalas in i förväg och kvittot bifogas till ansökningshandlingarna.

Se aktuell prislista på ambassaden

3. Lämna in ansökan på ambassaden 
Kontakta ambassaden för att boka tid för inlämning av ansökan. Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument och kvitto på betalningen.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Ambassaden skickar dina handlingar till Migrationsverket i Sverige.

4. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Kontakta därefter ambassaden för att få en kopia av ditt beslut. Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post.

5. Ordna uppehållstillståndskort
Rutinerna är samma som vid en webbansökan. Se ovan.

Navigation

Top