Kvinnors röster måste bli hörda – Margot Wallström

margot

Tidigare statsråd och FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt 2010-2012, Margot Wallström, besökte Colombia den 4-7 augusti på inbjudan av FN och...

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Venezuela : Aktuella händelser

Säkerhetsläget i Venezuela På grund av den rådande politiska situationen i Venezuela rekommenderar vi resande att iaktta försiktighet i samband med resa till såväl storstäder som landbyggd, risken...

Ecuador

Colombia

Evenemang

Navigation

Top