Vacancy

Administrative Officer to the Nordic Liaison Officer at the Embassy of Sweden, Bogotá

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Venezuela : Aktuella händelser

Under den senaste tiden har de politiska spänningarna mellan regeringen och oppositionen tilltagit. Politiskt betingade demonstrationer förekommer frekvent. Oppositionen söker genom namnunderskrift...

Ecuador

Colombia

Evenemang