Denna vecka firas Stockholm Pride på hemmaplan, men vad gör Sverige för hbt-personer i Colombia?

Genom utvecklingssamarbetet stöder Sverige insatser för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck världen över. För Ambassaden i Bogotá...

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Venezuela : Aktuella händelser

Säkerhetsläget i Venezuela På grund av den rådande politiska situationen i Venezuela rekommenderar vi resande att iaktta försiktighet i samband med resa till såväl storstäder som landbyggd, risken...

Ecuador

Colombia

Evenemang

Navigation

Top