Ambassaden är stängd för allmänheten torsdagen den 30 oktober p.g.a. intern planering. Ambassaden åter öppen fredagen den 31 oktober 09:00 - 12:00.

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Venezuela : Aktuella händelser

Fortsatta oroligheter i Venezuela På grund av den rådande politiska situationen i Venezuela rekommenderar vi resande att iaktta försiktighet i samband med resa till såväl storstäder som landbyggd....

Ecuador

Colombia

Evenemang

Navigation

Top