Röstmottagning vid ambassaden

Ambassaden påminner samtliga röstberättigade i Colombia att röstmotagningen vid ambassaden Bogota inleds torsdagen den 21 augusti. För att rösta medtag giltig legitimation eller ett vittne som kan...

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Venezuela : Aktuella händelser

Säkerhetsläget i Venezuela På grund av den rådande politiska situationen i Venezuela rekommenderar vi resande att iaktta försiktighet i samband med resa till såväl storstäder som landbyggd, risken...

Ecuador

Colombia

Evenemang

Navigation

Top