Vigsel i Sverige

Svenska medborgare eller personer med annan nationalitet som önskar gifta sig i Sverige ska vända sig till vigselförrättaren eller det lokala Skattekontoret på den ort i Sverige där vigseln skall äga rum. Läs gärna mer på www.skatteverket.se

Navigation

Top