Vigsel i Schweiz/ Liechtenstein

Ambassaden kan utfärda äktenskapscertifikat för en svensk medborgare som avser gifta sig i Schweiz eller Liechtenstein, dock endast om sökanden har hemvist i något av de länderna och är avregistrerad från folkbokföringen i Sverige. För den som är folkbokförd i Sverige utfärdas intyg om hindersprövning av Skattemyndigheten.

En svensk medborgare som har hemvist i Schweiz och önskar gifta sig inför en schweizisk eller utländsk myndighet behöver ett äktenskapscertifikat. Ansökan ska lämnas in personligen av båda sökande på närmaste honorärkonsulat eller på ambassaden. Samtliga dokument ska medtas i original. Tänk på att beställa ett bostadsintyg med civilstånd om ni i myndig ålder varit eller är bosatta i annat land än Sverige.

OBS! Kontakta alltid först de lokala myndigheterna eftersom det i de flesta fall kan räcka med ett personbevis/familjebevis på engelska (d.v.s. istället för äktenskapscertifikat) där uppgifter om den svenska medborgarens civilstånd och föräldrar finns med. Beviset ska vara i original, stämplat och underskrivet av handläggare på Skatteverket. Liknande dokument som innehåller uppgift om civilstånd, krävs om ni i myndig ålder är eller har varit bosatt i annat land än Sverige.

Så här ansöker man om äktenskapscertifikat (giltigt i fyra månader efter utfärdandet):

1. Fyll i och underteckna Skatteverkets blankett "Äktenskapscertifikat Ansökan och Försäkran" (SKV 7881).

2. Den svenska parten skall medta följande dokument:

- personbevis (utdrag ur folkbokföringen) från Skatteverket (tel. +46 8 564 851 60). Utdraget ska vara i original med underskrift och stämpel av handläggare och får inte vara äldre än tre månader. Det ska bekräfta avregistrering, innehålla uppgift om civilstånd och sökandens föräldrar.

- Bostadsintyg (Wohnsitzbestätigung/ausweis (DE) alt. Certificat de domicile (FR)) från den schweiziska eller liechtensteinska myndigheten där du är bosatt med uppgift om födelsetid, födelseort, aktuell bostadsadress, medborgarskap och civilstånd. Intyget får ej vara äldre än tre månader.

- giltigt svenskt pass

3. Den utländska parten ska medta följande dokument:

- giltigt pass

- bostadsintyg enligt ovan

OBS! Den som varit gift tidigare ska dessutom bifoga en bestyrkt kopia av lagakraftvunnen dom på äktenskapsskillnad. Om äktenskapet blivit upplöst genom utländsk dom måste domen stadfästas av Svea Hovrätt, ifall ingen av de f.d. makarna var medborgare i den stat som avkunnade domen. 

Avgift:

20 CHF, sätts in på ambassadens postkonto nr 30-17370-5.

Navigation

Top