Om du blir sjuk vid tillfällig vistelse i Schweiz

Försäkringsskydd

De som är folkbokförda i Sverige och registrerade hos Försäkringskassan är berättigade till nödvändig vård vid schweiziska vårdinrättningar förutsatt att de kan visa upp sitt europeiska sjukvårdskort tillsammans med ett id-kort till läkare och vårdpersonal. EU-kortet visar att du har rätt till nödvändig vård i EU och Schweiz och beställs direkt från Försäkringskassan:
Försäkringskassans webbplats

Navigation

Top