Nationellt ID-kort

Svenska medborgare kan ansöka om ett nationellt ID-kort hos svensk passmyndighet, både utomlands och i Sverige.

Av det nationella ID-kortet framgår att du är svensk medborgare. Det har en giltighetstid om fem år och är utfärdat på svenska och engelska. Det nationella ID-kortet går att använda som ID-handling i Sverige.

Det nationella ID-kortet kan man resa till följande länder utan att medföra pass:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  • Ansökan om nationellt ID-kort görs på samma sätt som en ansökan om ordinarie pass. Ansökan om ordinarie pass
  • Ansökningsavgiften är 170 CHF, endast lokal valuta. Avgiften betalas vid ansökningstillfället med Postfinance- / Maestrokort eller kontant.
  • För utlämning av nationellt ID-kort vid konsulat tillkommer en portoavgift om 5 CHF som betalas vid ansökningstillfället.

För ansökan om nationellt ID-kort i Sverige, se Polisens hemsida: Polisen 

Navigation

Top