Namnanmälan och samordningsnummer

Innan ett barn, som är fött utomlands, kan erhålla ett ordinarie pass måste föräldrarna/vårdnadshavarna ha ansökt om ett samordningsnummer (motsvarar personnummer) och ha anmält barnets namn. Anmälan om namn samt begäran om samordningsnummer kan göras på ambassaden i Bern eller vid något av konsulaten i Basel, Lausanne, Lugano, Vaduz och Zürich. Ambassaden tar endast emot anmälan om namn och beställning av samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass. Om föräldrarna endast vill göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass skickas blanketten av föräldrarna direkt till folkbokföringen i Sollefteå.

Följande krävs för att söka samordningsnummer:

  • Personlig inställelse vid ambassaden eller närmaste konsulat av båda föräldrarna(vårdnadshavarna) och barnet.
  • Fyll i och ta med blanketterna "Anmälan namn” SKV 7750, ”vårdnadshavares medgivande” och uppgifter för prövning av svenskt (se ”Dokument” på höger sida)
  • Båda vårdnadshavarnas pass eller annan giltig fotolegitimation.
  • Barnets födelsebevis. En kvinna som är folkbokförd i Sverige och som fött barn utomlands måste kunna styrka med kompletterande handlingar (intyg, förlossningsjournal eller liknande) att det är hon som varit gravid och fött barnet.
  • Vårdnadshavarnas uppehållstillstånd eller familjebok alternativt bostadsintyg som visar föräldrarnas nationalitet. Intyget får ej vara äldre än en månad.
  • Svensk vårdnadshavares personbevis eller bevis om svenskt medborgarskap som kan beställas på Skatteverket, folkbokföringen, tel.nr. +46 8 564 851 60. alternativt Skatteverket. Beviset får ej vara äldre än en månad.
  • I förekommande fall föräldrarnas vigselbevis alternativt familjebok.
  • Faderskapserkännande om föräldrarna inte är gifta med varandra, och faderns efternamn väljs som efternamn till barnet.

Samordningsnumret kan återkallas
Om passansökan inte fullföljs inom tre månader från erhållandet av samordningsnummer kommer numret att återkallas. Om samordningsnumret blir återkallat måste en ny ansökan göras av vårdnadshavarna vid ambassad eller konsulat innan ansökan om pass kan fullföljas.

Medborgarskapsprövning
För att ambassaden ska kunna göra en medborgarskapsprövning och förbereda för passansökan av vårdnadshavarna när samordningsnummer erhållits, behöver blanketterna ”Bilaga passansökan vårdnadshavare” och  ”Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap” (länkar till höger) fyllas i och bifogas ansökan om samordningsnummer.

  • Enligt Skatteverket kan handläggningstiden för ett samordningsnummer ta ca 6 till 8 veckor.
  • När samordningsnummer beviljats kan man ansöka om pass

Observera att giltighetstiden för ordinarie pass är tre år för barn under 12 år.

Anmälan om svenskt medborgarskap
För anmälan om svenskt medborgarskap för ett barn som är fött före 2015-04-01 utomlands med svensk far, men som ej är gift med modern och modern inte är svensk medborgare, Läs här

Anmäla uppgift om barnet till Skatteverket
Svensk vårdnadshavare måste själv anmäla uppgift om barnet till Skatteverket, folkbokföringen, i Sverige för att ett barn som föddes utomlands skall registreras i förälderns folkbokföringsbild.

Navigation

Top