Pass och ID-kort för vuxna

För en person som fyllt 18 år och som tidigare haft svenskt pass behövs följande:

 

 • Du måste komma personligen till ambassaden.
 • Fyll i och ta med blanketten ”Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap” och "Försättsblad" (länk till höger). Blanketten ska fyllas i av alla sökanden.
 • Tidigare pass måste tas med (ambassaden behåller ej passet under handläggningstiden).
 • Om passet är stulet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in.
 • Om du inte kan visa upp tidigare pass eller passets giltighetstid har gått ut måste du visa upp annan giltig fotolegitimation för att styrka din identitet.
 • Om du är bosatt/registrerad i Schweiz måste du visa upp ett schweiziskt uppehållstillstånd (B, C eller L).
 • Är du bosatt/registrerad i annat land än Sverige eller Schweiz måste ett bostadsintyg med uppgift om svenskt medborgarskap från landets myndighet visas upp alternativt giltigt uppehållstillstånd i landet. Bostadsintyget får ej vara äldre än en månad.
 • Är du född utomlands ska födelsebevis alternativt familjebok tas med.
 • Om du även har ett annat medborgarskap än det svenska ska intyg om detta visas upp.
 • I förekommande fall behövs familjebok eller vigselbevis för svensk kvinna som gifte sig med en schweizisk man före 1992-01-01. Kvinnan fick då automatiskt schweiziskt medborgarskap och förlorade därmed inte det svenska medborgarskapet.
 • I förekommande fall behövs bevis tas med om när du fick svenskt medborgarskap.
 • Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

 Ansökningsavgift
Ansökningsavgiften är 170 CHF, endast lokal vaulta. Avgiften betalas vid ansökningstillfället med Postfinance- / Maestrokort eller kontant.

För utlämning av pass vid konsulat tillkommer en portoavgift om 5 CHF som betalas vid ansökningstillfället samt en utlämningsavgift om 18 CHF som betalas till konsulatet.

Komplett ansökan
En ansökan måste vara komplett innan den kan skickas till Sverige. Om en komplettering är nödvändig men inte har inkommit till ambassaden inom en månad från ansökningsdatum, kan ansökan makuleras. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka och ny ansökan med ny ansökningsavgift måste göras.

Boka tid här: Online tidsbokning

Ambassadens öppettider och kontaktnummer

Navigation

Top