Pass för barn under 18 år

Vid förnyelse av pass för barn under 18 år behövs följande:

 

Observera att giltighetstiden för ordinarie pass är tre år för barn under 12 år.

 • Personlig inställelse vid ambassaden av barnet och någon av eller båda sina föräldrar (vårdnadshavare).
 • Båda vårdnadshavarna måste ge sitt medgivande för att att ett pass ska kunna utfärdas för barnet. Kan bara en vårdnadshavare följa med barnet, måste den andra vårdnadshavarens medgivande tas med, tillsammans med pass eller annan giltig fotolegitimation. Har barnet bara en vårdnadshavare ska detta styrkas, till exempel med ett svenskt personbevis eller ett lagakraftvunnet domstolsbeslut. Fyll i och ta med blankettten "Vårdnadshavares medgivande" (länk till höger). Tänk på att blanketten ska bevittnas av två personer, namnunderskrifterna ska vara daterade och kopia av giltig fotolegitimation för vittnena ska tas med. Medgivandet får vara högst en månad gammalt.
 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller annan giltig fotolegitimation, samt kunna styrka föräldrarskapet t.ex. genom barnets födelsebevis.
 • Föräldrarnas uppehållstillstånd alternativt familjebok.
 • Barnets tidigare pass ska tas med.
 • Om barnet är bosatt/registrerad i Schweiz måste ett schweiziskt uppehållstillstånd (B, C eller L) visas upp.
 • Är barnet bosatt/registrerat i annat land än Sverige eller Schweiz måste ett bostadsintyg med uppgift om svenskt medborgarskap från landets myndighet visas upp alternativt giltigt uppehållstillstånd i landet.
 • Om barnet även har ett annat medborgarskap än det svenska ska ett intyg om detta visas upp alternativt familjebok.
 • I förekommande fall ska bevis om när barnet erhöll svenskt medborgarskap tas med.
 • Fyll i och ta med blanketten ”Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap” och "Försättsblad" (länk till höger). Blanketten ska fyllas i för alla sökanden.
 • Ansökningsavgiften är 170 CHF, endast lokal valuta. Avgiften betalas vid ansökningstillfället med Postfinance- / Maestrokort eller kontant
 •  För utlämning av pass vid konsulat tillkommer en portoavgift om 5 CHF som betalas vid ansökningstillfället samt en utlämningsavgift om 18 CHF som betalas till konsulatet.
 • Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Komplett ansökan

En ansökan måste vara komplett innan den kan skickas till Sverige. Om komplettering är nödvändig och den inte har inkommit till ambassaden inom en månad från ansökningsdatum kan ansökan makuleras. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka och en ny ansökan med ny ansökningsavgift måste göras.

Hämta ut passet

För barn och ungdomar under 18 år hämtas passet eller det nationella ID-kortet av en vårdnadshavare, som måste identifiera sig med pass eller annan giltig ID-handling. Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella ID-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och att det antecknas vid ansökningstillfället.

Boka tid här:  Online tidsbokning

Ambassadens öppettider och kontaktnummer

   

Navigation

Top