Barns första pass

Innan ett barn, som är fött utomlands, kan erhålla ett ordinarie pass måste föräldrarna/vårdnadshavarna ha ansökt om ett samordningsnummer (motsvarar personnummer) och ha anmält barnets namn. Anmälan om namn samt begäran om samordningsnummer lämnas in personligen av båda vårdnadshavarna och barnet, på ambassaden i Bern eller vid något av konsulaten i Basel, Lausanne, Lugano, Vaduz eller Zürich. Ambassaden tar endast emot anmälan om namn och beställning av samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass. Önskar föräldrarna endast göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass skickas blanketten av föräldrarna direkt till folkbokföringen i Sollefteå.

Observera att giltighetstiden för ordinarie pass är tre år för barn under 12 år.

För information om ansökan om samordningsnummer, Läs här

När samordningsnummer beviljats och man därefter ansöker om pass för barnet gäller följande:

 • Personlig inställelse vid ambassaden av åtminstone en av vårdnadshavarna (föräldrarna) och barnet.
 • Beslut om barns namn och samordningsnummer ska tas med.
 • Båda föräldrarnas pass eller annan giltig fotolegitimation.
 • Föräldrarnas uppehållstillstånd alternativt bostadsintyg som anger nationalitet.
 • Barnets födelsebevis alternativt familjebok.
 • Båda vårdnadshavarna måste ge sitt medgivande för att ett pass ska kunna utfärdas för barnet. Kan bara en vårdnadshavare följa med barnet, måste den andra vårdnadshavarens medgivande tas med, tillsammans med pass eller annan giltig fotolegitimation. Har barnet bara en vårdnadshavare ska detta styrkas, till exempel med ett svenskt personbevis eller domstolsbeslut.

  Fyll i och ta med blanketten
  "Vårdnadshavares medgivande" (länk till höger). Tänk på att blanketten ska bevittnas av två personer, namnunderskrifterna ska vara daterade och kopia av vittnenas ID-handlingar ska tas med. Medgivandet får högst vara en månad gammalt. Om båda vårdnadshavarna följer med barnet vid passansökan kan blanketten fyllas i och bevittnas på ambassaden.
 • Fyll i och ta med blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" och "Försättsblad" (länk till höger). Blanketten ska fyllas i för alla sökanden. OBS! Om blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" redan har fyllts i vid ansökan om "Samordningsnummer", på ambassad eller konsulat behös den inte fyllas i igen.
 • Ansökningsavgiften är 170 CHF, endast lokal valuta. Avgiften betalas vid ansökningstillfället med Postfinance- / Maestrokort eller kontant.
 • För utlämning av pass vid konsulat tillkommer en portoavgift om 5 CHF som betalas vid ansökningstillfället samt en utlämningsavgift om 18 CHF som betalas till konsulatet

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar

Komplett ansökan
En ansökan måste vara komplett innan den kan skickas till Sverige. Om komplettering är nödvändig och den inte har inkommit till ambassaden inom en månad från ansökningsdatum kan ansökan makuleras. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka och en ny ansökan med ny ansökningsavgift måste göras.

Hämtning av pass
För barn och ungdomar under 18 år hämtas passet eller det nationella ID-kortet av en vårdnadshavare, som måste identifiera sig med pass eller annan giltig ID-handling. Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella ID-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och att det antecknas vid ansökningstillfället.

Boka tid här: Online tidsbokning

Ambassadens öppettider och kontaktnummer

   

Navigation

Top