Anmälan om svenskt medborgarskap för barn födda utomlands med svensk far

Barn som är fött utomlands före 2015-04-01 med svensk far som ej är gift med modern, och om modern inte är svensk medborgare måste fadern göra en anmälan till Migrationsverket, om man önskar att barnet ska förvärva svenskt medborgarskap. Barnet får inte ha fyllt 18 år när ansökan lämnas in.

Följande behövs för anmälan:

  • Personlig inställelse av vårdnadshavarna (föräldrarna) och barnet på ambassad eller konsulat.
  • Ifylld blankett 321011 från Migrationsverkets hemsida med obligatoriska bilagor
  • Avgiften på 21 CHF betalas på ambassaden vid ansökningstillfället, endast lokal valuta. Det går bra att betala kontant eller med Postfinance- / Maestrokort.
  • OBS! Konsulaten tar endast emot kontant betalning.Navigation

Top