Ansökan om pass, ID-kort och nödpass

På den här sidan hittar du allmän information om att ansöka om ordinarie pass, nationellt ID-kort och nödpass (provisoriskt pass) 

Vid passansökan måste en tid bokas online
För att ansöka om pass/ID-kort på ambassaden i Bern behöver du boka en tid online. Detta gör du på ambassadens elektroniska tidsbokningssystem. Ambassaden i Bern är den näst största passmyndigheten i Europa och handlägger ca. 2000 pass per år. Passtiderna kan därför bli fullbokade mycket snabbt och det kan uppstå långa väntetider.

Du som ansöker om pass/ID-kort måste personligen komma till ambassaden. Du måste först ha bokat en tid för att ansöka om nytt pass/ID-kort.

Boka tid här: Online tidsbokning

Besökstider för ansökan och hämtning av pass/nationella ID-kort:

Måndag: 09.30-12.00
Tisdag:    09.30-12.00
Onsdag:  09.30-12.00 och 14.00-16.00

Att ta med vid ansökningstillfället
Information om de dokument du behöver ha med dig vid ansökningstillfället finns under rubrikerna nedan och till vänster i menyn.

För sökande som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass

Förnyelse av pass/nationellt ID-kort för barn under 18 år

För barn under 18 år som inte tidigare haft svenskt pass

Nationellt ID-kort

Namnändring


Handläggning
Efter ansökan tar det cirka 2–3 veckor att få det nya passet/ID-kortet.

Längre handläggningstider sommartid
Handläggningstiden för pass/ID-kort sommartid ligger på cirka 3–5 veckor.

Handläggningstiden för ansökan om samordningsnummer sommartid ligger på cirka 2–3 månader.

Passfoto och fingeravtryck
Passfoto och fingeravtryck tas i ambassadens fotostation i samband med ansökan.

Biometriska pass
Svenska pass är numera biometriska, dvs passhandlingen innehåller ett datachip med personuppgifter, digitalt foto och fingeravtryck av passinnehavaren.

Nödpass (provisoriskt pass)
Om du har förlorat ditt ordinarie pass kan du ansöka om ett nödpass (provisoriskt pass). Det utfärdas normalt för resa direkt hem till Sverige alternativt annat bosättningsland och har kort giltighetstid.
Ansökan om provisoriskt pass

Ansökningsavgifter vid ambassaden i Bern
Ordinarie pass, extrapass, nationellt ID-kort: 170 CHF.
Nödpass (provisoriskt pass): 195 CHF.

Avgiften betalas i lokal valuta (CHF) vid ansökningstillfället med Postfinance-/Maestrokort eller kontant.

Personnummer/samordningsnummer och namn
Det är viktigt att personnummer/samordningsnummer finns och att sökandens namn stämmer överens med det namn som finns registrerat hos Skatteverket/folkbokföringen i Sverige eftersom det är uppgifterna i den svenska folkbokföringen som ligger till grund för ansökan om pass. Det är därför mycket viktigt att sökanden till Skatteverket har gjort en namnanmälan vid t ex giftermål om man önskar ändra sitt efternamn. För mer information se Skatteverkets hemsida: Skatteverket

Kom ihåg att skriva ut dig
Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla flyttning till utlandet hos Skatteverket. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer.
Läs mer på Skatteverket.se

Den 15 april 2016 ändrades passlagen
Lagändringen innebär i korthet att:
- svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod,
- vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas
- giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år.

Enligt passlagen är det den sökandes skyldighet att styrka sin identitet och ditt svenska medborgarskap.

För att försäkra dig om att du har med dig rätt underlag ber vi dig att noga läsa igenom anvisningarna i passansökan som gäller ditt ärende. Om ansökan är inkomplett finns det en risk att ambassaden inte kan behandla din ansökan och du behöver boka en ny tid eller komma tillbaka med kompletteringar, vilket försenar handläggningen av passansökan.

Kontakta ambassadens passhandläggare vid specifika frågeställningar och i komplicerade fall, t.ex. när sökanden bedöms som allvarligt sjuk av läkare, alternativt har handikapp som omöjliggör normal handläggning vid ambassaden. Ambassadens passhanläggare har telefontid måndag mellan kl. 14.00-15.00 och torsdag mellan kl. 11.00-12.00, och nås då på telefonnummer 031-328 70 09.

Hämta upp pass
Ange var du önskar att hämta upp ditt pass i samband med ansökan. Du kan hämta upp ditt nya pass på ambassaden i Bern eller på konsulatet i Basel, Lugano, Zürich, Vaduz eller på en annan utlandsmyndighet. Observera att ambassaden i Bern har särskilda öppettider för passutlämning. Det är inte möjligt att hämta pass i ambassadens reception vid andra tidpunkter.

Om passet hämtas ut vid annan myndighet än där ansökan gjorts utgår en utlämningsavgift om motsvarande 150 SEK/pass (i Schweiz 18 CHF). Om du ansöker om passet i Bern och önskar att få hämta passet vid något av ambassadens underlydande konsulat tillkommer även, vid ansökningstillfället, en portoavgift om 5 CHF för rekommenderad försändelse.

Obs! Det tar ca två–tre arbetsdagar efter det att du fått meddelandet "Pass/id-kort finns att hämta i Bern” innan passet kan hämtas på konsulatet. Ring alltid konsulatet innan du åker dit för att få bekräftat att resehandlingen inkommit.

Det tidigare passet/nationella ID-kortet måste tas med för makulering innan det nya passet/nationella ID-kortet kan lämnas ut.

Kontrasignatur
Passet ska kontrasigneras på sidan 4 och det nationella ID-kortet på baksidan innan de tas i bruk.

Tänk på:
- För att vi ska kunna handlägga din ansökan måste den vara komplett.
- Personnummer eller samordningsnummer måste finnas vid ansökan.
- Sökandens namn måste stämma överens med det namn som finns registrerat hos folkbokföringen i Sverige.

- När du åker utomlands behöver du alltid pass, eller inom EU, ett nationellt id-kort. Det nationella id-kortet gäller även för resor till Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein.Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom EU, måste du kunna legitimera dig under vistelsen utomlands. Passet och det nationella id-kortet är då de enda giltiga dokument som styrker identitet och medborgarskap. Läs mer på Polisen.se.

Ansökan om pass och ID-kort i Sverige
Det billigaste sättet att ansöka om pass är att göra det under ett besök i Sverige. Normal handläggningstid är en vecka och avgiften för ett pass är SEK 350 och för ett nationellt ID-kort SEK 400.

Du kan ansöka om pass/ID-kort i Sverige och hämta det på ambassaden eller ett konsulat i Schweiz. En utlämningsavgift tillkommer och betalas av sökanden, där passet lämnas ut. Du behöver själv meddela ambassaden om önskat utlämningsställe genom att skicka ett mejl till ambassaden.bern@gov.se. Glöm inte att ange ditt namn och personnummer i mejlet.

Ta kontakt med passmyndigheten där du tänker ansöka i förväg för information om vilka handlingar som krävs samt öppettider. På vissa orter måste du beställa tid och det kan du göra online. Läs mer på, Polisens webbplats

Navigation

Top