Reseinformation Schweiz

Aktuella händelser

Befinner du dig i Schweiz för att åka skidor bör du vara medveten om att det finns risk för laviner i Alperna. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden. Lavinfaran mäts på en stigande femgradig skala.

På följande websidor hittar du information om den aktuella situationen i Schweiz.

https://www.slf.ch/en/avalanches.html

Schweize Alpinen Club - SAC

Allmänna säkerhetsläget

Schweiz är generellt ett tryggt resmål. I de större städerna som Genève och Zürich finns det områden där man som turist kan behöva vara uppmärksam på sin omgivning, speciellt på natten.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen ISIS/Daesh sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att Daesh:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat.

Läs mera på Säkerhetspolisens webbsida;
Säkerhetspolisen 

Läs om terrorism och turism på;
Regeringens hemsida

Råd till resenärer
Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Befinner du dig i Schweiz för att åka skidor bör du vara medveten om att det finns risk för laviner i Alperna. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden. Lavinfaran mäts på en stigande femgradig skala.

På följande websidor hittar du information om den aktuella situationen i Schweiz.

https://www.slf.ch/en/avalanches.html

Schweize Alpinen Club - SAC

Plötsliga svängningar i väder och temperatur kan förekomma, även översvämningar har förekommit i låglänta delar de senaste åren, t.ex. i huvudstaden Bern. Det förekommer även jordbävningar och skogsbränder i landet. De lokala myndigheterna går normalt ut med anvisningar och bestämmelser vilka bör följas.

SRF Meteo

Nationella alarmcentralen

Myndighet för jordbävningar

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Sverige och Schweiz är med i Schengensamarbetet och man måste medföra en giltig resehandling t.ex. ett pass eller ett nationellt ID-kort. Du kan resa till Schweiz under passets/ID-kortets hela giltighetstid.

Som EU-medborgare har man rätt att uppehålla sig i Schweiz upp till 90 dagar inom en sexmånadersperiod. Därefter behöver man ett uppehållstillstånd, detta gäller även om man tillbringar mer än 90 dagar i landet under en sexmånadersperiod. För att bosätta sig, och innan man börjar arbeta, måste man inom 14 dagar ansöka om ett uppehållstillstånd i kommunen där man ska bo. Schweiz har genom övergångsbestämmelser infört kvantitativa begränsningar för medborgare från Bulgarien, Rumänien och Kroatien.

Det finns inga särskilda vaccinationskrav.

Den 9 februari 2014 fattade de schweiziska väljarna beslut om att införa kvoter för all typ av invandring - inklusive från EU - samt att införa nationell preferens på landets arbetsmarknad. Denna grundlagsändring ska omsättas i lag senast inom tre år och kan då komma att begränsa rätten att bosätta sig i Schweiz.

Resa med husdjur
Information om vad du behöver göra för att ta med dig husdjur till Schweiz finns på länken.
Införsel av husdjur till Schweiz

 

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Schweiz är fullt jämförbar med den svenska.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du får gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet. Du kan också ladda ned information och en app om det Euroeiska sjukförsäkringskortet till din mobil.
Det är viktigt att det europeiska sjukförsäkringskortet kan visas upp. Läs mera på Försäkringskassans hemsida;
Försäkringskassan

Lokala lagar och sedvänjor

Det är alltid viktigt att vid besök i annat land respektera lokala lagar och sedvänjor.

Schweiz uppvisar betydande regionala skillnader, inte bara mellan de fyra språkområdena utan även mellan stad och landsbygd. Generellt är de större städerna i närheten av grannländerna mer liberala medan landsbygden i centrala Schweiz är mer konservativt präglad.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Schweiz har relativt låg kriminalitet och det är i allmänhet säkert att gå ut på natten.

Allmän försiktighet bör iakttas i folksamlingar och på allmänna kommunikationsmedel där det kan finnas risk för ficktjuvar; detta gäller framförallt i de större städerna och på tåget från Genèves flygplats. Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör alltid förvaras säkert.

Under det senaste året har det förekommit ökningar i antalet villa- och lägenhetsinbrott samt stöld ur bilar; ibland sker det stöldvågor.

Uttag av pengar
Försök att använda bankomater inne på bankkontoren. När du tar ut pengar från en bankomat skall du se dig om så att ingen uppehåller sig i närheten av automaten. Ofta händer det att tjuvarna distraherar dig ett ögonblick och tar kort/ pengar. Man skall också försöka se efter att ingen har försökt göra åverkan på bankomaten.

Schweiz är starkt decentraliserat och vid trångmål kommer man således i första hand i kontakt med motsvarigheten till närpolis eller polisen på kantonal nivå.

Polisen nås på kortnummer 117.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Schweiz är tidvis intensiv, särskilt på de nord-sydliga förbindelserna under rusnings- och semestertider. För att få köra på motorvägarna, vilka har en maxhastighet på 120 km/h måste man köpa en s.k. Autobahnvignette och som ska klistras upp synligt på bilens vindruta. Vignetten kan köpas vid gränsen, på bensinstationer och på posten. Blir man stoppad på motorvägen utan vignette så får man betala böter. Hastighetsbegränsningarna respekteras i allmänhet mycket väl vilket delvis kan förklaras av den stora mängden automatiska fartkameror och en aktiv trafikpolis.

Halvljus är obligatoriskt. Gränsen för rattonykterhet är 0,5 promille. Användande av mobiltelefon vid bilkörning är endast tillåtet med s.k. hands-free; ett högre bötesbelopp kan åläggas den som upptäcks använda sin mobiltelefon på annat sätt - det samma kan gälla vid ovarsamhet då föraren hanterar en gps. Barn under 150 cm eller 12 år ska sitta i bilbarnstol.  Fartkameravarnare är förbjudna att användas i Schweiz.

Försäkringsskydd

Sjukförsäkringskortet som du får gratis från Försäkringskassan om du bor i Sverige täcker nödvändig akutsjukvård i Schweiz. Icke akut sjukvård samt sjuktransporter täcks dock inte genom Försäkringskassan. Kontrollera därför att du har en försäkring med reseskydd, t.ex. via din hemförsäkring.

Tänk också på att om du är utomlands längre än 45 dagar måste du i allmänhet lösa en extra reseförsäkring.

Informera dig hos ditt försäkringsbolag om särskilda tilläggsförsäkringar för s.k. extremsporter eller om du avser utöva riskfyllda aktiviteter såsom bergsklättring, off-piståkning och andra äventyr med högre skaderisk och dyrbar utrustning.

Övriga upplysningar

Resa i Schweiz
Eftersom Schweiz ligger mitt i Europa är det lätt att nå med de flesta färdmedel. Schweiz har ett mycket väl utvecklat tågnät och tågen går i allmänhet i tid. De två största flygplatserna ligger i Zürich och Genève; en tredje relativt stor ligger i Basel/Mulhouse.

Bra att veta
I Schweiz har eluttagen 220 V och många svenska kontakter passar i de schweiziska eluttagen; undantag är svenska hankontakter med grövre piggar för vilka man behöver en adapter (kan köpas i större livsmedelsbutiker).

De schweiziska affärerna stänger vanligtvis vid 19-tiden på vardagar (med undantag för torsdagar då många har öppet till 21) och redan klockan 17 på lördagar. I princip samtliga affärer är stängda på söndagar (undantaget de sista helgerna innan jul, t.ex.). Vid de större tågstationerna och i vissa städer med många turister finns i allmänhet livsmedelsbutiker som är har öppet på kvällar och helger, likaså vid de större bensinstationerna på motorvägarna.

Användbara telefonnummer
Polisen 117
Brandkåren 118
Ambulans 144

Nyttiga länkar
Turistinfo: MySwitzerland
Tågtrafik: SBB 
www.swissinfo.ch

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top