Reseinformation Liechtenstein

Aktuella händelser

Befinner du dig i Lichtenstein för att åka skidor bör du vara medveten om att det finns risk för laviner i Alperna. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden. Lavinfaran mäts på en stigande femgradig skala.

På följande webbsidor hittar du information skidåkning samt länkar till sidor med den aktuella situationen i Lichtenstein.

http://www.tourismus.li/en/winter/more-winter-sports-activities/ski-tours.html 

http://www.skiliechtenstein.com/

https://www.landespolizei.li/Links.aspx

Allmänna säkerhetsläget

Liechtenstein är generellt sett ett tryggt resmål.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen ISIS/Daesh sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att Daesh:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat.

Läs mera på Säkerhetspolisens webbsida;
Säkerhetspolisen

Läs om terrorism och turism på;
Regeringens hemsida

Råd till resenärer
Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Befinner du dig i Lichtenstein för att åka skidor bör du vara medveten om att det finns risk för laviner i Alperna. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden. Lavinfaran mäts på en stigande femgradig skala.

På följande webbsidor hittar du information skidåkning samt länkar till sidor med den aktuella situationen i Lichtenstein.

http://www.tourismus.li/en/winter/more-winter-sports-activities/ski-tours.html 

http://www.skiliechtenstein.com/

https://www.landespolizei.li/Links.aspx

Läget i Alperna gör att plötsliga svängningar i väder och temperatur kan förekomma. De lokala myndigheterna går normalt ut med anvisningar och bestämmelser vilka bör iakttas.

Meteocentrale Liechtenstein

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Sverige och Liechtenstein är med i Schengensamarbetet och man måste medföra en giltig resehandling t.ex. ett pass eller ett nationellt ID-kort. Du kan resa till Liechtenstein under passets/ID-kortets hela giltighetstid.

Som EU-medborgare har man rätt att uppehålla sig i Liechtenstein i upp till tre månader (90 dagar). Därefter behöver man ett uppehållstillstånd; detta gäller även om man tillbringar mer än 90 dagar i landet under en sexmånadersperiod.

Det finns inga särskilda vaccinationskrav.

Resa med husdjur
Information om vad du behöver göra för att ta med dig husdjur till Liechtenstein finns på länken;
Införsel av husdjur till Liechtenstein

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Liechtenstein är fullt jämförbar med den svenska.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du får gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet. Du kan också ladda ned information och en app om det Euroeiska sjukförsäkringskortet till din mobil.
Det är viktigt att det europeiska sjukförsäkringskortet kan visas upp. Läs mera på Försäkringskassans hemsida;

Försäkringskassan

Lokala lagar och sedvänjor

Det är alltid viktigt att vid besök i annat land respektera lokala lagar och sedvänjor. Liechtenstein är ett relativt konservativt land där mindre samhällen närmast har växt ihop till en tätbebyggelse där den sociala kontrollen kan vara större än vad den är i storstäder.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Liechtenstein har låg kriminalitet och det är i allmänhet säkert att gå ute på natten. 

Allmän försiktighet bör iakttas i folksamlingar och på allmänna kommunikationsmedel där det kan finnas risk för ficktjuvar. Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör alltid förvaras säkert.

Uttag av pengar
Försök att använda bankomater inne på bankkontoren. När du tar ut pengar från en bankomat skall du se dig om så att ingen uppehåller sig i närheten av automaten. Ofta händer det att tjuvarna distraherar dig ett ögonblick och tar kort/ pengar. Man skall också försöka se efter att ingen har försökt göra åverkan på bankomaten.

Polisen nås på kortnummer 117, alternativt + 423 236 71 11.

Landespolizei Liechtenstein

Trafiksäkerhet

Trafiksituationen och körkulturen kan beskrivas som goda; lokaltrafiken fungerar väl och framkomligheten är god undantaget vid svårare väderförhållanden.

Gränsen för rattonykterhet är 0,5 promille och det är förbjudet att använda fartkameravarnare.

Försäkringsskydd

Sjukförsäkringskortet som du får gratis från Försäkringskassan om du bor i Sverige täcker nödvändig akutsjukvård i Liechtenstein. Icke akut sjukvård samt sjuktransporter täcks dock inte genom Försäkringskassan. Kontrollera därför att du har en försäkring med reseskydd, t.ex. via din hemförsäkring.

Tänk också på att om du är utomlands längre än 45 dagar måste du i allmänhet lösa en extra reseförsäkring.

Informera dig hos ditt försäkringsbolag om särskilda tilläggsförsäkringar för s.k. extremsporter eller om du avser utöva riskfyllda aktiviteter, såsom bergsklättring, off-piståkning och andra äventyr med högre skaderisk och dyrbar utrustning.

Övriga upplysningar

Användbara telefonnummer
Polis 117
Brandkår 118
Ambulans 144

Nyttiga länkar
Om Liechtenstein: www.liechtenstein.li
Turistinformation: www.tourismus.li

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top