Praktik på ambassaden

Praktikplatser för våren 2018 kommer att utlysas under hösten 2017.

 

Vem kan söka praktik?

Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik.

Praktiken får normalt omfatta maximalt en termin och bör genomföras på heltid. Praktik får inte ersätta ordinarie arbetskraft.

En handledare utses alltid för praktikanten.

Då något anställningsförhållande inte råder får ekonomisk ersättning eller andra förmåner som kost, logi och resor inte ges till praktikanten.

 

Navigation

Top