Ambassaden söker ny medarbetare

Ambassaden söker receptionist och migrationsassistent (del- eller halvtid). Ambassaden har som huvuduppgift att främja de ekonomiska och politiska relationerna mellan Sverige och Schweiz. Den relativt stora svenskkolonin i Schweiz innebär att ambassaden också har stor efterfrågan på bl.a. pass. Ambassaden har tio medarbetare och ligger centralt placerad i Bern.

Som receptionist kommer du, tillsammans med en kollega, att fylla den viktiga funktionen som ambassadens ansikte utåt; dels i möten med besökare och dels i kontakter per telefon samt post och mejl. Arbetet är ibland hektiskt och kräver att du klarar av att ha många bollar i luften. Mycket goda kunskaper i svenska är ett krav; goda kunskaper i tyska och engelska är ett plus; likaså kunskaper i franska. Receptionistdelen av tjänsten är på deltid, motsvarande ca 25 procent.

Som migrationsassistent kommer du att behandla uppehålls- och arbetstillståndsansökningar liksom visumansökningar till Sverige. Arbetsuppgifterna, som har vissa drag av myndighetsutövning, motsvarar ungefär 20 procents tjänstgöringsgrad.

Möjligheter finns att endast nytillsätta receptionistdelen av tjänsten, vilken då skulle löpa över ett oregelbundet schema.

Eftersom arbetsplatsen är liten förutsätts samtliga medarbetare ha viss beredskap att rycka in där verksamheten så kräver. Tillträdesdatum så snart som möjligt.

För frågor eller mer upplysningar om tjänsten: ring Per Sjönell på telefonnummer: 031-328 70 00.

CV tillsammans med ett ansökningsbrev som inkluderar namn på tre referenser ska inkomma per post till ambassaden senast den 21 maj 2012. Ambassaden kommer inte att ta emot några ansökningar per e-post och kan p.g.a. arkiveringsregler ej lämna tillbaka inskickade ansökningshandlingar.

Navigation

Top