Schweiz och Sveriges förbindelser

Här ges en kort översikt över relationerna mellan Schweiz och Sverige. Den intresserade rekommenderas att även läsa landpromemorian under huvudfliken om Schweiz liksom den upplagda rapporten i högermarginalen.

Det officiella besöksutbytet

De senaste åren har ett regelbundet officiellt besöksutbyte på regeringsnivå skett mellan länderna. Dels har utbytet skett inom ramen för rent bilaterala kontakter, senast manifesterats i utrikesminister Margot Wallströms besök i Schweiz 2016 samt försvarsminister Guy Parmelins besök i Stockholm i april 2016. Även informella träffar äger ofta rum inom ramen för World Economic Forum i Davos, där bland annat finansminister Magdalena Andersson träffade sin dito Ueli Maurer 2017. På plats i Davos var även statsminister Stefan Löfven.

Handel

Bland de ca 100 svenska dotterbolagen i Schweiz är de allra flesta försäljningskontor och de tillverkande företagen är relativt få. Viktiga exempel på svensk-schweiziskt samarbete är ABB som har huvudkontor i Zürich och Tetrapak i Lausanne. IKEA öppnade sitt första utomnordiska varuhus i Schweiz och har nu totalt nio varuhus i landet, varav fyra har öppnat de senaste sju åren. H&M har ett drygt fyrtiotal butiker i Schweiz. Volvo har en relativt betydande försäljning med marknadsandelar som ligger klart över europeiskt snitt.

Svenskar bosatta i Schweiz

Enligt officiell schweizisk statistik bor det närmare 8 000 svenska medborgare i Schweiz. Räknar man därtill med de som har dubbelt medborgarskap torde det totalt röra sig om mellan 15 000 och 20 000 personer. Svenskarna bor huvudsakligen i Zürich med omnejd, i Genève och i kantonen Vaud.

Kommunikationer

Genève och Zürich har flera dagliga flygförbindelser med Stockholm och Köpenhamn. Mellan Basel och Köpenhamn finns det en avgång i vardera riktningen varje dag.

Sveriges representation i Schweiz

Den officiella svenska representationen i Schweiz består av en ambassad och fem honorärkonsulat belägna i Basel, Genève, Lausanne, Lugano och Zürich.

Ambassadören är sidoackrediterad i Liechtenstein där Sverige har ett honorärkonsulat.

Sverige har även en ständig representation vid de internationella organisationerna i Genève.

Business Sweden har ett lokalt kontor i Zürich där också den svensk-schweiziska handelskammaren (SSCC) har sitt huvudsäte.

Navigation

Top