Om Schweiz

Nedan presenteras kortfakta om Schweiz. Till höger finns ambassadens landpromomoria. Under flikarna Ekonomi, Politik samt Relationen Sverige-Schweiz till vänster kan du läsa mer om Schweiz, där det också kan finnas mer specifika rapporter.

Officiellt namn: Schweiziska edsförbundet

Huvudstad: Bern

Språk: Tyska (modersmål för 63,5 %), franska (22,5 %), italienska (8,1 %), rätoromanska (0,5 %), övriga (22,2%).

Yta: 41 285 km²

Folkmängd: 8,4 miljoner, varav 24,9 % utländska medborgare (2016).

Nationaldag: 1 augusti

Födelsetal: I genomsnitt föds 1,5 barn/kvinna.

Religion: 38,2 % tillhör den romersk-katolska kyrkan, 26,9 % den protestantiska kyrkan, 12,2 % andra religioner samt 21,4 % är konfessionslösa. Övriga 1,3 % är okända.

Statsskick: Konfederation med 26 kantoner.

Förbundspresident: Roterar på årsbasis mellan regeringsmedlemmarna. Doris Leuthard (CDP) är president 2017. Nuvarande vicepresidenten Alain Berset (SP) blir, om traditionen följs, president 2018.

Parlament: Tvåkammarsystem med en stor kammare (Nationalrat) om 200 ledamöter som representerar folket och en liten kammare (Ständerat) om 46 ledamöter som representerar kantonerna.

Regering: Sju ledamöter som väljs av parlamentets generalförsamling (båda kamrar).

Senaste/nästa allmänna val: 18 oktober 2015/20 oktober 2019.

Valuta: Schweizerfranc, CHF (1 CHF = ca 8,5 SEK, januari 2016).

BNP/capita (löpande priser, PPP): 514 305 SEK (2016, uppskattad) [Sverige: 419 121 SEK].

BNP-tillväxt: 0,8 % (2015, uppskattad)

Inflation: 0 % (2017, uppskattad).

Viktigaste handelspartners: Tyskland, Italien, Frankrike, Nederländerna, USA, Storbritannien samt Kina.

Arbetslöshet: 4,5 % (2017)

Bistånd/BNI: 0,45 % (2015)

Export/import: 210,7 mdr CHF/202,9 mdr CHF (2016)

Export från Sverige till Schweiz: 14 mdr SEK (2016) 

Import till Sverige från Schweiz: 9 mdr SEK (2016)

Exportvaror: Kemikalier, mediciner, precisionsinstrument, maskiner, elektronik, ur och bijouterier.

Importvaror: Kemikalier, maskiner, elektronik, metaller och bilar.

Navigation

Top