Svensk-schweiziska handelskammaren

Den svensk-schweiziska handelskammaren är en organisation som skapar kontakter mellan företag och individer som är intresserade eller engagerade i handel mellan Sverige och Schweiz.

Handelskammarens främsta uppgift är att förse medlemmarna med ett forum för kontakter samt utbyte av erfarenheter, affärsidéer, och slutligen, produkter och tjänster.

Mer information finns på handelskammarens hemsida.

Navigation

Top