Handel med FN, EU, Världsbanken, regionala utvecklingsbanker och övriga multilaterala organisationer

Det finns stora affärsmöjligheter för svenska företag inom internationell upphandling. Varje år genomför t.ex. FN-systemet upphandlingar för ca 100 miljarder kronor.

The Swedish Association for UN business (SWEUNB) är ett samlat intiativ mellan ett växande antal svenska företag och representanter för Utrikesdepartementet och Business Sweden. Målet är att öka antalet hållbara affärsrelationer och partnerskap med FN samt andra multilaterala organisationer och därigenom öka utbudet av svenska varor, tjänster och partnerskap med dessa genom att matcha deras behov med medlemsföretagens produkter och tjänster.

Navigation

Top