Vigsel inför tysk/utländsk myndighet

Innan en svensk medborgare, som är skriven i Tyskland, kan vigas inför Standesamt eller annan utländsk vigselförrättare, måste svensk myndighet pröva om hinder mot äktenskapet föreligger (hindersprövning).

Hindersprövning

Hindersprövning av enbart den svenska parten görs antingen
a)  av Utrikesdepartementet i Stockholm om vigseln ska äga rum inför Standesamt i Tyskland. Ansökan skickas eller lämnas in till ambassaden i Berlin och Utrikesdepartementet utfärdar därefter ett äktenskapscertifikat på tyska. Handläggningstiden är cirka 6-8 veckor.
b)  av ambassaden i Berlin om vigseln ska äga rum inför utländsk vigselförrättare utanför Tyskland och utanför Sverige. Ansökan skickas eller lämnas in till ambassaden i Berlin och ambassaden utfärdar efter hindersprövningen ett äktenskapscertifikat, valfritt på svenska eller engelska. Handläggningstiden är cirka två veckor.
c)  av Skatteverkets kontor på hemorten om den svenska parten inte är avregistrerad från Sverige och vigsel ska äga rum inför Standesamt eller annan utländsk vigselförrättare.  Ansökan görs direkt hos Skatteverket som efter hindersprövningen utfärdar ett äktenskapscertifikat som sökanden måste låta översätta till användbart språk.

Följande handlingar krävs vid ansökan om äktenskapscertifikat:

 • Blanketten ”Äktenskapcertifikat – Ansökan och försäkran” ska vara fullständigt ifylld och undertecknad. Glöm inte att kryssa i aktuella rutor och uppge vänligen ungefärligt vigseldatum, vigselort och annan viktig information i rutan ”Övriga upplysningar”. Blanketten finns i höger spalt.
 • Intyg i original från tysk folkbokföringsmyndighet (Bürgeramt eller motsvarande) för båda parter, med uppgift om födelseort, födelseland, medborgarskap, civilstånd och adress. Intyget får inte vara äldre än tre månader.
 • Personbevis i original för svensk part från Skatteverket med uppgift om avregistreringsdatum från Sverige samt civilstånd. Personbeviset får inte vara äldre än tre månader. Telefonnummer till Skatteverket: 0046-8-564 851 60.
 • För personer som aldrig varit folkbokförda i Sverige krävs i stället intyg om att svenskt medborgarskap inte har förlorats. Ytterligare information finns här:
  Medborgarskap
 • Bestyrkta kopior av båda parters giltiga identitetshandlingar, exempelvis pass. Kopiorna måste vara bestyrkta av en myndighet, försedd med stämpel och signatur.
 • Bestyrkt kopia av eventuell skilsmässodom med lagakraftbevis för svensk part. Kopian måste vara bestyrkt av en myndighet, försedd med stämpel och signatur.
 • Expeditionsavgift betalas in till ambassadens bankkonto. Avgiften för äktenskapscertifikat är enligt a) EUR 27,- (EUR 22,- samt EUR 5,- i portoavgift) och för b) EUR 17,- (EUR 12,- samt EUR 5,- i portoavgift). Beloppet sätts in på följande konto:

  Betalningsmottagare: Schwedische Botschaft
  IBAN: DE82 1004 0000 0266 2161 01
  BIC: COBADEFFXXX


Giltighetstid

Ett utfärdat äktenskapscertifikat är giltigt i fyra månader från utställningsdatum.

Apostille
Vissa Standesämter kräver en så kallad apostille (ett äkthetsintyg) på äktenskapscertifikatet och det är bara den vigselförrättande myndigheten som kan lämna uppgift om en sådan krävs. En apostille kan endast utfärdas av en av Länsstyrelsen utsedd Notarius Publicus i Sverige och måste ombesörjas av den sökande själv. En förteckning över vilka som är förordnade som Notarius Publicus finns i telefonkatalogens ”Gula sidorna”.
Gula sidorna


Senast uppdaterad: April 2017