Val till riksdag 2018 - Röstlängd, Rösträtt

  • swedish_flag

    Sveriges flagga. Foto: Ola Ericson/imagebanksweden.se

Vid Riksdagsvalet 2018 kan alla som har rösträtt och befinner sig utomlands antingen brevrösta eller rösta på de utlandsmyndigheter som ordnar röstmottagning.

En svensk medborgare som har utvandrat från Sverige står kvar i röstlängden i tio år efter utvandringen. Om de tio åren har passerat måste personen återanmäla sig till röstlängden.

Läs mer om
Rösträtt för utlandssvenskar