Anmäl din utlandsvistelse

Den som i en krissituation vill kunna nås av Utrikesdepartementet eller ambassaden bör lämna sina kontaktuppgifter i den så kallade "svensklistan".

Uppgifterna som lämnas används för att snabb kontakt ska kunna ske om det blir nödvändigt i samband med en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period man själv anger och tas sedan automatiskt bort.

Möjligheten att anmäla sina uppgifter till Utrikesdepartemetet eller en ambassad finns för alla länder. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter.


Senast uppdaterad: Mars 2016