En ny lag om personnamn

Från och med den 1 juli 2017 har vi en ny lag om personnamn i Sverige. Den nya lagen har moderniserat och förenklat möjligheterna att välja och byta namn. Det finns heller inga hinder för upprepade byten av förnamn eller efternamn.  

Den nuvarande namnlagen har varit i kraft i över 30 år. Lagen har kritiserats under en längre tid, bland annat för att den begränsar enskildas möjligheter att fritt välja namn. Den nya lagen syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn, att göra lagstiftningen mer tillgänglig för den enskilde och att förenkla hanteringen avnamnärenden.

Byta efternamn

Den nya namnlagen ger dig fler möjligheter att välja efternamn, till exempel kan du byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. Du kan byta efternamn flera gånger. Vissa namnansökningar är avgiftsbelagda medan andra är gratis.

Byta förnamn

Du måste ha minst ett förnamn. Du kan byta förnamn flera gånger och du behöver inte behålla något ursprungligt förnamn.

Du kan ansöka om följande ändringar:

  • lägga till ett eller flera förnamn
  • byta ett eller flera förnamn
  • ändra stavningen på ett eller flera förnamn
  • ta bort ett eller flera förnamn
  • ändra ordningsföljden mellan dina förnamn.

I samband med att du ansöker om förnamn kan du också meddela vilket av
namnen som ska vara ditt tilltalsnamn

Det är Skatteverket som är ensam namnmyndighet. Läs mer om namnlagen här